Home > Poslovno svetovanje > Kdo smo > Komu smo namenjeni

Podjetja, ki imajo izzive z organizacijo, prodajo ali s svojimi neprimernimi finančnimi viri in potrebujejo pot naprej.

Za poslovni svet je značilno, da ima svojo dinamiko tako kot vsi elementi našega socialnega okolja. Podjetja, ki nastanejo v določenem trenutku in razvijajo izdelke ali storitve morajo upoštevati to dinamiko in dinamiko lastnega razvoja, če želijo ostati konkurenčna in obdržati prednosti, ki so jim omogočile razvoj in rast.

Veliko težav nastopi za podjetje:

  • ko se spremeni poslovno okolje – kriza, sprememba navad, prevlada novih tehnologij (in se poslovni model podjetja temu ne prilagodi)
  • ko podjetje preraste določene okvirje velikosti zaradi hitre rasti in poslovna organizacija in procesi niso več podpora poslovanju, temveč ovira
  • ko podjetje napačno oceni primerno rast in le ta ni podprta s primernimi finančnimi viri
  • ko podjetje nima več primernega vodstva ali kadra za izvajanje svojega poslovnega modela

Velikokrat je težko oceniti znotraj samega poslovanja ali je podjetje že podvrženo zgornjim okoliščinam in ali je zaradi tega njegovo poslovanje podvrženo tveganju.

Zato je včasih za oceno stanja ali morebitne korekcije dobro uporabiti zunanje objektivne vire, ki lahko podjetju omogočijo neko drugo perspektivo in tako preprečijo ali korigirajo morebitne večje težave.

Leave a Reply