Priporočeni deleži telesne maščobe po Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ):

Ženske:

Minimalna : 10-13%

Športniki vrhunski: 14-20%

Normalne vrednosti aktivnih oseb: 21-24%

Tveganje za zdravje: 24-31%

Povečano tveganje za zdravje: 32+%

 

Moški:

Minimalna : 2-5%

Športniki vrhunski: 6-13%

Normalne vrednosti aktivnih oseb: 14-18%

Tveganje za zdravje: 19-24%

Povečano tveganje za zdravje: 25+%

Leave a Reply