Home > Športno svetovanje > Posamezniki > Športni programi > Ocena stanja > Uporaba senzorjev v zdravstvene namene

Upravljanje s človeškim telesom in uporaba senzorjev pri tem

Človeštvo in svet, v katerem živimo se spreminjata in tehnologija in njena uporaba imata ogromno vlogo v tem spreminjanju.

V naslednjih letih se bo človeštvo staralo hitreje kot do sedaj, zdravstvo bo zaradi tega še bolj obremenjeno kot sedaj, javni in privatni sistemi zdravstveni sistemi, se bodo morali prilagoditi močnejšemu pritisku na zdravstvo. Sodelovanje in individualni pristop k posamezniku, ki bo potreboval pomoč sta zahtevni nalogi, ki bi se lahko tudi izključujeta med seboj. Vse to bo spodbudilo faktorje, ki so pomembni za razvoj uporabe senzorjev v zdravstvene namene. Obremenjenost javnega zdravstva, zahteve po individualne pristopu v zdravstvu in večja osveščenost posameznikov na področju osebnega zdravja, staranje populacije in daljša življenjska doba, razvoj področja zdravega življenja s poudarkom pravilne prehrane in izboljšanih gibalnih navad posameznikov, razvoj tehnologije s širitvijo področja Interneta stvari, pritiski na okoljsko vzdržnost in dostopa do čiste vode, vse to so področja, razvoj katerih v smeri, ko pasivno spremljanje njihovega razvoja ni več dovolj, za vzdrževanje zahtevane kvalitete življenja, je zaskrbljujoč. Razvoj novih življenjski stilov in korigiranje obstoječih je en možen odgovor na moderne izzive in uporaba senzorjev za spremljanje posameznikovih psiho-fizičnih elementov je pri tem v veliko pomoč.

Senzor je naprava, ki spreminja fizični input v output (ponavadi električen ali optičen), ki se ga da posneti.

Razvoj senzorjev v zadnjih dvajsetih letih je izjemno dinamičen. Senzorji so v štirih fazah prešli od senzorjev, ki so opravljali samostojno meritev kvalitete do današnjih senzorjev, ki so vključeni v oblačno delovanje senzorjev, ki predstavljajo del Interneta stvari (povzeto po Michael J. McGrath and Cliodhna Ni Scanaill; Senzor  Technologies: Health, Wellnes and Environmental Applications; Apress Media 2014)

 

Leave a Reply