Male izboljšave

Kolesarsko moštvo Sky, današnji Ineos, svojo prevlado v kolesarskem svetu, temelji na pristopu “malih izboljšav”, ki jim v celoti, ko jih sešteješ, prinesejo velike zmage. Pristop, ki ga zagovarja direktor moštva in kreator vzpona angleškega kolesarstva Dave Brailsford, je pristop, ki ima svoje prednosti, tako v življenjskem pristopu kot v poslovanju. Tako v privatnem življenju kot v poslovanju večina želi zadeti na lotu in doseči tisti veliki preboj, toda realnost je, da pot do uspeha vodi večinoma preko malih korakov; vsak dan napredovati, pa čeprav le za centimeter pomeni biti veliko boljši na dolgi rok. Ideja seveda ni nova. Idejo bi lahko povezali s Kaizen pristopom, ki temelji na vzhodni filozofiji, ki ima dolgo zgodovino, popularna pa je postala kot poslovni pristop na Japonskem po drugi svetovni vojni.

Kaizen

To je filozofija stalnih sprememb in fleksibilnosti. Izhaja iz dveh japonskih kandži znakov kai=spremembe in zen=dobro (boljše). Oba skupaj izražata koncept stalnih izboljšav, brez konca in z vključitvijo vseh deležnikov od vodstva do delavcev.

Kaizen pristop v poslovanju je odgovor Japonske na stanje po drugi svetovni vojni, pomankanje virov in iskanje potencialov v proizvodnih procesih. Koncept ni nov, je pa ponovno postal aktualen s knjigo Kaizen, ki jo je leta 1986 napisal Imai Masaaki. Ta je ustanovil tudi Kaizen institut, ki se sedaj ukvarja s širjenjem pristopa po svetu:

https://www.kaizen.com/what-is-kaizen.html

Kaizen – elementi

Osnova vseh izboljšav je odstranitev vseh odpadkov in izgub (v japonščini muda). Odstranitev muda se mora konstantno izvajati, skupaj s standarizacijo in pa izvedbo 5S pristopov:

  • Seiri (izbiranje) – ločevanje potrebnega od nepotrebnega
  • Seiton (sortiranje) – sortiranje elementov nastalih po izbiranju
  • Seiso (čiščenje) – čiščenje vseh od delovnega okolja, do orodij, ki jih uporabljamo
  • Seiketsu (sistematizacija) – postopki naj postanejo navada
  • Shitsuke (standarizacija) – razvijanje samodiscipline, tako da pristop 5S postane standard.

Kaizen v poslovanju

Kaizen institute navaja kot osnovo Kaizen pristopa k upravljanju podjetja in kot osnovo stalne izboljšave delo na:

  • Prepoznavanju stranke in ponujanju tega kar želi
  • Odstranitvi nepotrebnih elementov in izboljšavi delovnih tokov
  • Kreiranje izboljšav, tam kjer se kreira vrednost, kjer se proizvaja vrednost – Gemba.
  • Opolnomočenje zaposlenih, da bodo iskali izboljšave, jih predlagali in da bodo v položaju, ko jih bodo lahko izpeljali.
  • Da naj bo merjenje izboljšav in predstavljanje transparentno in naj temelji na podatkih in dejstvih.

Če postavimo Kaizen pristop v realno okolje in si zadamo cilje izboljšati se vsak dan, pa čeprav le za malenkost – prebrati 3 strani, izgubiti 0,1 kg, izboljšati en element, enega procesa, pogovoriti se z nekom vsaj tri minute, končati eno nalogo,…, vse to lahko vodi v krepke izboljšave v daljših časovnih obdobjih.