Home > Poslovno svetovanje > Področja dela > Finančno prestrukturiranje > Upravljanje z viri in kaj mora poslovodstvo vedeti o svojem podjetju

Prebiranje knjige o zgodovini IBM-a in predvsem opis, kako se je le ta znašel v težavah, ko je pod Palmisanom in kasneje Rometty, svoj fokus preveč usmeril v vlaganje v vračanje denarja lastnikom in mu je to začelo rušiti denarno metriko kreiranja in porabljanja denarja, mi je dalo misliti o tem elementu managementa. Predvsem pa o njegovi prisotnosti v Sloveniji in o tem, da o njem zelo malo govorimo.

Kreiranje denarja

Osnova vsakega poslovanja je razumevanje na kakšen način kreiraš denar (Tukaj govorimo o računovodskem denarju, sami finančni tokovi so ravno tako pomemben del poslovanja, toda z njimi se ponavadi ukvarjaš šele, ko imaš osnovno dinamiko poslovanja pod kontrolo. Če se začneš že prej, ponavadi pomeni, da imaš problem.) in za kaj ga porabljaš. Osnova je promet. Od tega moraš odšteti stroške produkta ali storitve, ki jo prodajaš. Tako dobiš maržo, denar, ki ti ga poslovanje nosi. Če je ta primerna se vprašaš, koliko me stane operativa, koliko financiranje (zunanje), koliko investicije (amortizacija), koliko namenim razvoju in koliko sem pripravljen vlagati v širjenje poslovanja. Tako dobiš denar, ki ti ostane v poslovanju. Od tega moraš seveda odšteti davke. Če ti po vsem tem ne ostane nič, potem ne ostane nič za lastnike, če ti ostane kaj, se mora podjetje odločiti koliko bo vrnilo denarja lastnikom in ti se morajo odločiti, kakšne donose želijo, ter kaj narediti s preostankom. Ta bi v teoriji moral, če ga podjetje ne razdeli lastnikom, prinesti več vrednosti lastnikom v prihodnosti.

Metrika denarne slike

Metrika proizvajanja in porabljanja denarja je nekaj, kar bi pričakoval od vsakega poslovodstva v podjetjih in zato me še toliko bolj preseneti, ko nekdo navaja, da so razlog za zamenjavo uprave prevelike ambicije po potrebnem investicijskem kapitalu. Če bi take investicije imele pozitiven vpliv na metriko denarne slike in bi uprava imela zaupanje, bi teoretično težavo koeficienta – dolg na prost denarni tok, lahko reševali s povečanjem lastniškega kapitala. Realno to, v času skoraj ničelnih obrestnih mer, verjetno ne bi bil pameten pristop, saj bi lastniški kapital moral, vsaj v teoriji, zahtevati večji kapitalski donos, toda formalnosti bi bilo zadovoljeno na ta način.

Metriko denarne slike, kako ustvarjaš in kako porabljaš denar, lahko primerjaš s konkurenčnimi podjetji in splošno sliko v industriji, lahko jo uporabiš kot temelj za odločanje za nove investicije, ki naj bi temeljile na tem, da ti izboljšajo celotno sliko, če temu ni tako, potem je na mestu vprašanje ali je investicija potrebna.  Metrika je prav tako lahko orodje, za iskanje internih rezerv in oblikovanje scenarijov tveganja, kjer lahko simuliraš scenarije, kako lahko odreagiraš na dinamiko trga, morebitna poslabšanja in kako fleksibilen si lahko pri prilagajanju nivoja porabe na določenih področjih z nivojem kreiranja denarja. Metrika lahko služi tudi za pripravo strateških usmeritev, na katerih področjih in koliko lahko zmanjšaš stroškovni del in tako ima lahko management prepripravljene ukrepe za morebitne krizne situacije in jasen dogovor z vsemi elementi od lastnikov, financerjev, zaposlenih do poslovnimi partnerji. To mu omogoča agilnost in hitro reagiranje v takih situacijah.

Poceni denar

V času, ko svet preplavlja morje enormnih količin denarja, ki išče v mlaki potencialnih priložnosti, tiste, ki bi prinašale pravo vrednost, se ekonomska logika nekoliko megli in se konkurenca izkrivlja s poslovanjem podjetij, ki so podprte s tem denarjem in katerih ekonomika temelji na veri, da se bo le-ta stabilizirala, ko si pridobijo pravi tržni delež, ali ko bodo uspešno kreirala trg, ki še ne obstaja. Obstaja sicer velika verjetnost, da bo ekonomija kot celota, to anomalijo odpravila na način, kot že tolikokrat doslej in to je s krizo, toda ker je obseg denarja večji kot kdajkoli prej, ima le-ta tudi večji doseg pri vzdževanju »popačene slike«. Vendar, ko bo, kot pravi Buffet, enkrat val odšel, takrat se bo videlo, kdo je plaval brez kopalk.

Ste že pripravili vašo metriko kreiranja in  porabljanja denarja?

You may also like
Nagrajevalni programi in lastniške opcije, korak bližje deležniškemu kapitalizmu?
Niall Ferguson: Civilizacija, Kako so vrednote Zahoda osvojile svet
Lastništvo ali upravljanje
Razlogi poslovanja

Leave a Reply