Home > Poslovno svetovanje > Prodajalci ljubijo denar? Sredstva ali prihodki.

Prodajalci ljubijo denar? Sredstva ali prihodki.

V pogovoru o motivaciji zaposlenih v prodaji, sem velikokrat slišal argument, da morajo prodajalci videti, kako bodo veliko zaslužili, ker imajo prodajalci radi denar. Nikoli se nisem povsem strinjal s tem, kajti, če bi radi imeli denar (pa da bomo bolj natančni, recimo sredstva, kajti denar je le menjalna enota), potem bi iskali drugačne načine povečevanja svojih sredstev in ne bi delali v prodaji, kajti ta je le en pristop k arbitraži čas-denar-čas. Ta pomeni, da svoj čas uporabimo, da pridemo do denarja (prihodkov), ki ga potem porabimo za to, da kupujemo čas drugih ljudi. Ta je osnova delovanja podjetnikov, o čemer sem pisal v prispevku: https://principus.si/2020/03/19/podjetnistvo-prodaja-in-sposobnost-najti-zunanjega-izvajalca-za-delo/

Celotni pristop k pridobivanju bogastva (vrednosti) temelji na tem, da povečuješ sredstva in zmanjšuješ obveznosti. To velja tako za posameznika kot podjetje. Toda osnovno vprašanje za posameznika je zakaj se odločiš: sredstva ali prihodki. Enostavna klasifikacija je, da vse kar ti prinaša sredstva je prihodek, vse kar ti povzroča stroške je obveznost. Avto, ki ne vpliva direktno na to, da kreiraš prihodke je strošek. Stanovanje, v katerem živiš je strošek, če ga ne oddajaš. Določeni stroški so sicer nujni, je pa dobro, da jih imaš pod kontrolo. Stroški povezani z dvigom kvalitete življenja so luksuz. Spodnji video, lepo povzame potenciala sredstva, ki so nam v življenju na voljo: https://www.youtube.com/watch?v=d65YRFhFJWU

Sredstva

Sredstva, ki jih lahko uporabiš:

 • Denar, likvidnost – omogoča da imaš boljši dostop do priložnosti in včasih višji donos pri poslih, ki so direktno povezani z denarjem.
 • Nepremičnine – štirje tipi: stanovanja, zemlja, pisarne ali komercialne stavbe, vrednost se lahko generira preko najemnine ali rasti vrednosti.
 • Obveznice – relativno varna investicijska odločitev, večinoma nizki donosi.
 • Delnice – večje tveganje, vprašanje transakcijskih stroškov.
 • Vzajemni in indeksni skladi – razpršeno tveganje tudi za male vlagatelje.
 • Oprema – vsaka, ki prinaša prihodke.
 • Patenti
 • Blagovna znamka – če je prepoznavna jo lahko licenciraš.
 • Znamka in dobro ime – moraš najti način monetizacije.
 • Ljudje – ideje, ekipe, sposobnosti
 • Materiali in surovine – če znaš upravljati z njihovo nabavno in prodajno vrednostjo, v nasprotnem obveznosti.
 • Knjige, pesmi, digitalni materiali – vsak koncept, ki ga lahko narediš enkrat in prodaš večkrat.
 • Licenčnine, najemnine in tantieme – potencialno dolgoročen vir, včasih se pojavi vprašanje višjega trenutnega prihodka (bolj siguren) ali dolgoročnega vira dohodka (večje negotovost, potencialno višji skupni prihodki).
 • Koncesije in posebne pravice – če si v položaju, da jih izkoristiš.
 • Prednost prvega vstopnika na trg ali poslovni modeli, ki temeljijo na ekskulzivnosti – če si prvi in edini frizer v mestu in so vstopni stroški za druge previsoki, se ti dobro piše.

Sredstva ali prihodki

V dilemi sredstva ali prihodki, sploh ni dileme, saj sredstva prinašajo prihodke in določena sredstva prinašajo pasivne prihodke, ki so cilj za dolgoročno stabilnost pridobivanja premoženja.