Home > Športno svetovanje > Podjetja > Milan Zarić: Fitnes preduzetnik

Kako uči u fitnes posao

Nikad ne znate šta sve možete naučiti na životnom putu, zato svakog dana budite spremni da učite i šta god da radite, uradite to sa zadovoljstvom i budite zahvalni na prilici koja vam se ukazala.

2014 godine avtor je kupio sa partnerima Superior gym. Ljudi, koji su ga pokrenuli, a nakon toga prodavali, su bili može se reči, tipični vlasnici teretane. Voleli su da treniraju, imali su dosta novca i hteli su da otvore teretanu za sebe, a usput i nešto zarade.

Jedan problematična klijent može »oterati« deset normalnih i finih ljudi. Jedan od načina, koji avtor koristi za rješavanje takvog problema je, da obavjesti »problem« da su kapacitete pune.

U avgustu 2017 godine su osnovali City Fitness Voždovac. Nepune tri godine posle pokretanja ove lokacije avtor smatra, da je to bio pravi pogodak.

Lični trener

Posao u oblasti kondicione pripreme sportista je sa mnogo aspekata drugačiji od rada sa rekreativcima. Ali neki ljudi rade u obe oblasti.

Ako bi bilo potrebno, da avtor izdvoji jednu osobinu ili veštinu koja odvaja dobrog od prosečnog trenera, onda je to poznavanje ljudske psihologije.

Izreka »kad imaš plan, pošalji ga bogu da ga nasmeješ« je karakterizirala početke avtora.

Način pristupa i metod rada ne zavise samo od cilja treninga, več je največim delom uslovljen psihološkim profilom osobe sa kojom radite.

Beograd je 2005 godine imajo 21 teretane veče od 200m2 i oko 200 aktivnih trenera. U ovom trenutku ima 257 teretana, više od 400 studija i u njima radi oko 1.800 trenera.

Kada radite kao lični trener, jedan od prioriteta treba da bude prodaja dobrog osječaja.

Kad počnete sa klientom, prvo treba da definišite početnu situaciju – trenutna situacija organizma osobe.

 • Analiza strukture tela
 • Analiza kardiorespiratorne funkcije
 • Neuromišični testovi
 • Morfološka i amplitudna merjenja
 • Analiza motoričkih sposobnosti

80 % osoba koja traže usluge ličnog trenera imaju za cilj redukciju telesne mase. Trening baziran na angažovanju velikih grupa mišiča, redovan kardio, izbalansirana ishrana koja uz pomoč fizičke aktivnosti ostvaruje kalorijski deficit i to je to, kilogrami moraju iči dole.

Prvo je planiranje i na početku je potrebno dobiti uvid u zdravstveno stanje. Drugi korak su mjerjenja i testiranja. U prvom mesecu potreban je monitoring. Psihološka ocena je jedan od najvažnijih parametara. I naravno kontrola. Nikad ne prepustite klijentu, da sam kontrolira unos hrane.

Za promociju je potreban sajt. Cilj avtora je biti prvi, kad se ukucaju riječi koje opisuju njegovu djelatnost u Gugl.

Generalno o lični spremi

Parametri prema kojima se određuju karakteristike najboljeg ličnog trenera mogu biti različiti: prema stručnosti i znanju, prema broju kiljenata sa kojima je radio ili radi, prema zaradi koju ostvaruje, ciljevima koje je postigao, nagradama koje je osvojio, prema broju pratilaca na društvenima mrežama…

Trener koji uspe da zadrži večinu klijenata da treniraju kod njega nekoliko godina je nabolji, tu nema nikakve dileme.

U Švedskoj je pokrenuta inicijativa »Fizička aktivnost na recept«, s ciljem povezivanja različitih stručnjaka radi promocije fizičke aktivnosti kao leka.

Tokom 2016 godine, više od 1,9 miljardi odraslih (starijih od 18 godina) je prekomerne težine. Od toga je više od 650 miliona bilo gojazno. 39% prekomerne težine, 13 % gojazno.

Specializacija može biti na rekreativni trening ili na sportski. Ili uže specifikacija: po programu, po tipu klijenta ili po tipu treninga.

Fitnes klub

Fitness centri po vlastništvu: investitori ili treneri i menedžeri. Investitori uglavnom dolaze iz biznis sfera koje nemaju previše dodira sa fitnesom. Gradevinski investitori otvaraju teretane u lokalima, koje ne uspeju da prodaju. Pokazalo se da tako postavljeni biznisi propadaju več u prvoj godini poslovanja.

Razlika izmedu teretane ili luksuznog studija je u kardio opremi. Danas dobar klub ima oko 500 m2 i oko 100 brandiranih sprava i kardio sprava.

Koliko možete platiti za zajam ovisi o tome koliko možete zaraditi. Formula je jedan klient na 1 m2. Fitness industrija ne može platiti prostor više od sedam evra po m2. Prosječan broj za prostor oko 500 m2 je 300-350.

Bezbedna distanca među spravama je od 70 do 180 cm izmedu mašina. Neka ocjena je da je potrebno 4% sprava za snagu i 3% kardio sprava od brojnog stanja aktivnih ili željenih članova u klubu.

Ukupan prostor: 45 % – mašine, klupe, tegovi; 15 % za salu ili parter; 15 % svlačionice; 7 % protein bar; 9 % masaža i spa; 5 % za zaposlene; 3 % ulazni deo. Nosivost poda za teretanu je oko 500 kg po m2. Ogledala na visinu od 50-60 cm od poda.

Fitnes klub dodatno

Surađivanje sa brendovima je važno jer je to dodatni vir ili prihoda ili smanjenja troškova ili samo promocija.

Danas neko ko se bavi kancelarijskim poslom mora imati problema sa leđima, u največem procentu sa lumbalnim delom ali sve više i sa vratnim pršljenovima. To su bolesti modernog človeka.

Za mašinu sa fiksnim tegovima potrebno je oko pet metara kvadratnih, dok je za poziciju free weight potrebno oko sedam, ako se radi sa šipkom. Podelite sprave po mišičnim grupama.

Birajte komercialnu opremu. Tražite pouzdanost, čvrstinu, lakoča podešavanja sedišta, kvalitet tapiciranih delova.

Suština teretane nije u spravama, več u ljudima koji svojom energijom i svojim znanjem čine prostor lepšim i kvalitetnijim za naše klijente.

Modeli poslovanja fitnes klubova

U ovom trenutku u Njemačkoj discount klubovi gube primat. To su klubovi od nekoliko hiljada kvadratnih metara sa ogromnim brojem sprava i cenom uglavno nižom od 20 evra mesečno. Local gym klubov se vračaju u modu.

Tri tipa fitnes objecta ili modela poslovanja:

 • Wellness klubovi: Od 500 do 1000 kvadratnih metara. Ne samo fitnes, več i masaža i spa. Visoka cijena od 150 do 500 evra mjesečno. Ljudi iz biznisa, preduzetnici. Premium oprema, luksuzni prosto, puno benefita za člane.
 • Fitnes klubovi/teretane: Od 100 do 1000 kvadratnih metara. Neredko radi od 00-24. Koriste jih skoro svi. Imaju raznoliku opremu. Ima jih više tipa: local gym, discount gym, boutique fitness club, crossfit box. Cijena od 10 -30 evra.
 • Fitnes studio: Oko 100 kvadratnih metara. Multifunkcionalne naprave. Vježbanje uglavnom vodi trener. 50 – 300 evra.

Danas je fitnes najmasovniji sport na svetu.

Troškovi:

 • Največji trošak fitnesa je vjerovatno prostor. Oko 50 % svih troškova. U vreme covida novi trošak je dezinfekcija. Trošak prostora za 500 kvadratnih metara je cca. 3.500 evra mjesečno.
 • Drugi največji trošak predstavljaju plate za osoblje kluba. Plate za klub oko 500 kvadratnih metara je oko 1.100 evra. Za klub koji ima od 200-400 ulazaka treba jedna osoba po izmeni.
 • Čiščene i higijena je dodatnih 350 evra,
 • Ostali računi su oko 1.200 evra.
 • Dodatni troškovi još nekih 300-700 evra.

Sve skupa so troškovi od 5.500 do 7.000 evra.

Prihodi:

Jedna članarina na jedan kvadratni mjetar. Znači za 500 metara 500 članarina. Prosečna cijena je oko 25 evra za Beograd. Tako da maksimalni prihod može biti do 12.500 evra. Prosječno je to oko 250 ljudi. Znači 6.250 evra.

Dodatni prihodi su:

 • Usluge vođenih i individualnih treninga
 • Prodaja vode i napitaka
 • Prodaja suplementa
 • Rentiranje peškira i ormariča
 • Masaža, rastezanja i oporavak

Po IHRSA 37 % korisnika trenira sa trenerom, 14 % s ličnim trenerom. Podjela prihoda je onda tu oko 50 % izmedu kluba i trenera. Zarada od usluge vođenih i individualnih treninga je nešto što treba biti jedan od prioriteta rada fitnes kluba. Ovi prihodi prave razliku i određuju da li če biznis biti profitabilan ili ne.

Prihod od vode i napitaka ponekad pokrije trošak čiščenja.

Kod suplementa važno je da su kvalitetni. Danas večina suplementa u Srbiji dolazi iz Madžarske, gdje je kontrola kvalitete veoma nizka.

Ostalo:

Avtor koristi GoFitness software.

Ljudi koje dolaze ključ su ključ uspeha u radu jednog fitnes kluba. Ako imate problematičnu klijentelu sigurno nečete uspjeti.

Leave a Reply