Mark Petruzzi, Paul Melchiorre: Selling the Cloud

All great salespeople consciously develop five qualities that all begin with the letter “C”. Curiosity Creativity Credibility Communication Courage Passion and Mindset Rather than being associated with disingenuous tactics, sales is increasingly associated with drive, determination and high emotional intelligence levels. Success in sales requires a certain level of natural inclination, resilience and — perhaps...
Read More

Katie Mack: Konec vsega (Gledano astrofizikalno)

Eshatolgija je izraz za proučevanje poslednjih reči oziroma konca vsega. Večinoma ga najdemo v religijah, ker jim omogoča, da svoj nauk postavijo v širši okvir. Morebitne prihodnosti našega kozmosa so zarisane, izračunane in statistično razvrščene po verjetnosti na podlagi najboljših razpoložljivih podatkov. Pravijo, da se astronavti iz vesolja vrnejo s spremenjenim pogledom na svet. Temu...
Read More

Seth Earley: The AI-Powered Enterprise

What AI can and can’t do Ontology meaning used in this book is a set of concepts and categories in a subject area or domain that shows their properties and the relations between them. There is no AI without IA, where IA is information architecture – another term for ontology. The book describes a bottom-up,...
Read More

Matt Ridley: Kako inovacije spreminjajo svet

Inovacije spreminjajo Inovacije so tako kot evolucija proces nenehnega odkrivanja novih načinov preurejanja sveta v oblike, ki ne bi mogle nastati naključno – in ki se izkažejo za koristne. Rezultati tega procesa so nasprotje entropije. Inovacija je veliko več od izuma, kajti inovacija vključuje razvoj izuma do točke, ko se uveljavi, ko se »prime«, ker...
Read More

Lewis Dartnell: Izvori

Zakaj je svet takšen, kakršen je? Vsaka kultura je razvila svojo lastno zgodbo o izvoru vse od »sanjskega časa« avstralskih aboridžinov pa do zulujskega mita o stvarjenju. Stvarjenje Človeška veja evolucijskega drevesa, imenovana homini, je del širše živalske skupine primatov. Vse velike spremembe v evoluciji homininov so se dogajale v Vzhodni Afriki. Ta predel sveta...
Read More

David Epstein: Razpon

Specializacija ali generalizem Nešteto je del o specialnem razvoji, ki kažejo, da namenjajo elitni športniki znotraj vadbenega tedna tehnično zahtevni, usmerjeni vadbi več časa kot športniki, ki dosežejo svoj plafon na nižji ravni. Usmerjena vadba je danes popularna tudi zaradi pravila deset tisoč ur do perfekcije. Teženje k zgodnjemu in ozkemu osredotočenju je opazno tudi...
Read More

Scott Galloway: Post Corona

What we experience is change, not time. Aristotle observed that time does not exist without change, because what we call time is simply our measurement of the difference between “before” and “after”. The pandemic’s primary effect has been to accelerate dynamics already present in society. Many of the trends the pandemic accelerates are negative and...
Read More

Pripravljeni!

Scott Galloway v svoji novi knjigi Post Corona, začne razmišljanje o današnjem času z mislijo, da to kar doživljamo ni čas, temveč spremembe. Galloway opozori na Aristotelovo idejo o tem, da čas ne obstaja neodvisno od spremembe. To kar imenujemo čas je le naša ocena spremembe med tistim, kar je bilo prej in tem, kar...
Read More

Marvin Minsky: The Emotion Machine

Whenever our usual way to think fail, we can start to think about our own thoughts and this is reflective thinking, that can help us develop new way of thinking. A typical brain contains a great many parts that we’ll call resources. We will try to describe mental activities like anger, love or embarrassment as...
Read More

Marc Benioff, Carlye Adler: Behind the Cloud

SaaS model By igniting the SaaS industry and then offering its Platform-as-a-Service, salesforce.com has spawned an ecosystem of countless new companies. It has offered large companies (such as Dell) and smaller companies just starting out valuable insights on how to innovate and succeed in the future. Many of my colleagues were leaving Oracle to lead...
Read More

Nigel Vaz: Digital business transformation

Digital moat A “digital moat” is the sum of the capabilities you put in place to create value and be competitive in a digital world. It is your company’s ability to evolve hard‐to‐duplicate, digitally supported products, services and experiences that continually align with changing customer behaviors and technology. A company that has one of the...
Read More

Jim Collins: Good to Great

Good is the Enemy of Great Few people attain great lives, in large part because it is just so easy to settle for a good life. The vast majority of companies never become great, precisely because the vast majority become quite good. There are eleven companies with the ratio of cumulative stock returns relative to...
Read More

Russell Brand, Hong Nguyen-Phuong, Kimberly Wiefling, Mitchell Levy: Turning Ideas into Impact; Insight from 16 Silicon Valley Consultants

Consulting services There are a few small, simple, but vitally important secrets to getting customers for a consulting business. Secret 1: Start with the Problem Secret 2: You Are a Hero Secret 3: The Problem Is Valuable Secret 4: Empathy Transforms You from a Hero into a Superhero Secret 5: Superheroes Have Nothing to Prove...
Read More

Cole Nussbaumer Knaflic: Storytelling with data; A data visualization guide for business professionals

There are six elements that are important for good storytelling: Understand the context Choose an appropriate visual display Eliminate clutter Focus attention where you want it Think like a designer Tell a story Understanding situational context including the audience, communication mechanism and desired tone, is important. Data visualization and communicating with data in general sits...
Read More

Matthew Dixon, Brent Adamson: The Challenger Sale; Taking Control of the Customer Conversation

History of sales The history of sales has been one of steady progress interrupted by a few real breakthroughs. First breakthrough was split in sales roles into hunter-farmer model. In insurance companies’ people that sold insurance were also the ones collecting payments, until those two roles didn’t split. Second breakthrough happened in July 1925, when...
Read More

Francis Buttle: Customer relationship management; Concepts and technologies – second edition

Customer relationship management – general There are four types of CRM: Strategic – focused upon development of a customer-centric business culture. Operational – automates and improves customer-facing and customer supporting business processes. Analytical – concerned with capturing, storing, extracting, integrating, processing, interpreting, distributing, using and reporting customer-related data to enhance both customer and company value....
Read More

Inazo Nitobe: Bushido; Kodeks Samuraja

Bushido kot etični sistem Zvestoba in filialno spoštovanje sta dve kolesi kočije japonske etike. Luč viteštva, otroka fevdalizma, ki je preživelo obdobje, ki ga je porodilo, še vedno osvetljuje moralno pot, tistim, ki sledijo Bushidu. Bu-shi-do dobesedno pomeni vojaško-vitez-način, način kako bi se bojevniški plemiči morali obnašati v vsakdanjem življenju in tudi pri svojem poklicu....
Read More

Standard ali specifika

Microsoftov korak k standardu V svoji novi vlogi sem ob spoznavanju Microsoftove programske opreme, ki je namenjena podpori poslovanja podjetjem, naletel na zanimivo dilemo, ki v bistvu niti ni tako nova. Podjetja že od nekdaj svojo vrednost gradijo na dva načina. S standardizacijo svojih procesov in na ta način zmanjševanja stroškov svojega poslovanja ali s...
Read More

Simon Sinek: Neskončna igra

Neskončne in končne igre Igra obstaja, če obstaja vsaj dva igralca. Prav tako obstajata dve vrsti iger: končne in neskončne. Končne igra igrajo igralci, ki so znani. Imajo stalna pravila. Obstaja dogovorjen cilj, s katerim se, ko ga dosežemo, igra konča. Končne igre imajo vedno začetek, sredino in konec. Nasprotno pa v neskončnih igrah igrajo...
Read More

Economic moat – ga imate, ga poznate?

»Economic moat« »Moat« je angleška beseda za jarek. Bolj natančno obrambni jarek. »Economic moat« je izraz, ki ga je predvsem populariziral Warren Buffet, ki je s tem izrazom označeval podjetja, ki jih je iskal, da bi vanje vlagal. To so bila podjetja, ki so imela dolgoročno konkurenčno prednost. V časih, ko se poslovno okolje močno...
Read More

Kvalitetne prodajne priložnosti

Cilj prodaje Končni cilj vsake prodajne aktivnosti je sklenitev dobrega posla, ki vodi v dolgotrajno poslovno razmerje. Toda pot do uspešne prodaje je velikokrat vijugasta in nepredvidljiva. Ker se končni cilji velikokrat dosežejo, če so parcialni dobro dodelani, je morda najpomembnejši cilj vsake prodajne organizacije, da oceni kvaliteto svoji prodajnih priložnosti in da vlaga napore...
Read More
1 2 3 5