Moderni skrbnik stranke

Kako uspeti kot skrbnik stranke v spreminjajočem se okolju? Digitalizacija in aplikacija naprednih tehnologij, sta prinesli v življenje skrbnika stranke razdiralno moč dostopnosti informacij in avtomatizacijo strankinih aktivnosti. Ta dva moderna tokova prinašata napad na tradicionalni prodajni pristop, saj zmanjšujeta njegovo vlogo prinašalca informacij (morda celo znanja) in operativca, ki poskrbi za nemoteno poslovanje stranke...
Read More

Ali je to kar imamo res zlato? Kako uvajati prodajne spremembe v digitalnem svetu?

Naslov izhaja iz pesmi Jamesa Blunta: Stay The Night, ki pravi, če je to vse kar imamo, potem je to kar imamo zlato. Napev mi je velikokrat igral v glavi, ko smo z ekipo uvajali spremembe in naleteli na organizacijske in kulturne ovire. Petra Wagner skozi svoja razmišljanja: https://www.linkedin.com/in/petra-wagner-0b45254/detail/recent-activity/posts/ že nekaj časa, poskuša vpeljati, v...
Read More

Razvoj strojnega učenja v ikonografiki PWC-ja

PWC je pripravil zelo nazorno in enostavno ikonografiko razvoja strojnega učenja skozi zgodovinske faze in gleda na priljubljenost določenih metod, ki so prevladovale v različnih obdobjih. Ikonografika PWC-ja: https://principus.si/wp-content/uploads/2019/10/PwC_Next-in-Tech_Infographic_Machine-learning-evolution_2017.pdf

Nicolaj Siggelkow, Christian Terwiesch: Connected strategy, Building Continuous Customer Relationship for Competitive Advantage

The key innovation of connected strategies lies in their revamping of a firm’s business model. At a time when a mobility platform is valued more than some if the biggest car companies in the world, increase in connectivity can often be seen more as a threat than an opportunity. Traditional interactions start when customer realize...
Read More

Osebna odgovornost – ključni parameter uspešnosti v prihodnosti

Tehnologija bo spremenila naše življenje. Ne glede na to ali ste tehno-optimist ali pesimist, bo do te spremembe prišlo. Digitalizacija, izboljšana povezljivost vsega in vseh, avtomatizacija in konstatno povečevanje zmogljivosti tehnologije, prinašajo nove poslovne modele, nove modele izpolnjevanja vsakodnevnih potreb in preko vstopa tehnologije v privatno sfero tudi nove modele človeške interakcije. Toda, kaj to...
Read More

F.S. Michaels: Monokultura; Kako je ekonomska logika preglasila vse drugo

Zgodovina našega mišljenja in ravnanja je večinoma zgodovina dominantnih idej. Vsaj tako jo vidi Isaiah Berlin. Prevladujoči vzorec v neki kulturi je njena vodilna zgodba. Kadar smo znotraj take vodilne zgodbe v svojem času, smo nagnjeni k temu, da sprejemamo njeno definicijo resničnosti. To je moč monokulture. Pred sedemnajstim stoletjem je bila vodilna ideja religija,...
Read More

Dr. Mark Powell & Jonathan Gifford: Machiavellian Intelligence; How to survive and rise in the modern corporation

Many successful professionals with good leadership skills fail to maximize their career potential because of a number of instinctive good habits – things that make them highly effective executives, well-liked and respected by their colleagues, but which are not best designed to progress their careers to the next level. Corporations were created to be legal...
Read More

IoT, AI and blockchain by Oracle

IoT is like your nervous system, sensing the world by collecting and transmitting data via billions of connected devices around the world. AI is like your brain, analyzing all of that data and using it to think and make decisions, or perform actions that only humans could previously carry out. And blockchain is like your...
Read More

Sposobnost zastavljanja pravih vprašanj

V dobi hitrega razvoja novih tehnologij, se spreminjajo tudi poslovni koncepti in iskane kompetence pri zaposlenih. No vsaj morale bi se. Razvoj novih tehnologij, ki imajo največji vpliv na spremembo poslovanja, lahko v grobo razdelimo na tri glavne tokove: ·       digitalizacijo, ·       avtomatizacijo podprto s tehnologijo in ·       uporabo naprednih tehnologij s poudarkom na umetni inteligenci. Če sta...
Read More

Charles Towers-Clark: The W.E.I.R.D. CEO, How to lead in a world dominated by Artificial Intelligence

Professionally, there are four reasons for changing our approach to work: technology, business, social issues and education. Technology is changing faster than ever before. Changes in technology is moving into non-manual jobs with AI and so more creative jobs will be needed. Business challenges like hierarchies, communication and scalability will require fundamental not only incremental...
Read More

Asilomar Principles – 2017

23 principles that were created at conference in Asilomar. Picture of conference participant is from Future of Life Institute web page. Research Issues 1) Research Goal: The goal of AI research should be to create not undirected intelligence, but beneficial intelligence. 2) Research Funding: Investments in AI should be accompanied by funding for research on...
Read More

Dan Ariely: Predvidljivo nerazumni

Harvardski ekonomist Al Roth je izjavil: »V teoriji ni razlike med prakso in teorijo, v praksi pa je velika.« V standardni ekonomski teoriji velja načelo, da so ljudje racionalni igralci in da se stvari v ekonomiji odvijajo po načelu racionalnosti in razumnosti. To ne pomeni, da vsi znamo nagonsko uporabljati teorijo iger za izdelavo zapletenih...
Read More

Versatilist

Danes je pridobivanje najboljših kadrov bitka, ki poteka na globalnem prostoru. Že res, da slovenska podjetja poskušajo najti najboljše posameznike iz zelo majhnega lokalnega bazena, toda realnost je, da morajo biti vsaj največja lokalna podjetja konkurenčna tudi na globalnem nivoju, ki je že dolgo nazaj, predvsem z napredovanjem tehnologije, ki zagotavljala pretok dela v digitalni...
Read More

Eamonn Butler: Zgoščeno Bogastvo narodov in neverjetno zgoščena Teorija moralnih občutij

Avtor poskuša klasično delo Adama Smitha Bogastvo narodov povzeti v kratki obliki, saj ve, da v današnjem času, ki zahteva učinkovitost, povzetki lahko imajo svojo vrednost. Povzetki pa nosijo seveda tveganje “napačne interpretacije”. Toda glavne ideje Adama Smitha so bile povzete že tolikokrat, da obstaja malo morje interpretacije, pravih in napačnih. Za skok v misel...
Read More

Paul Halpern: The Quantum Labyrinth, How Richard Feynman and John Wheeler revolutionized Time and Reality

Issue of quantum measurement is tricky. Observer in quantum mechanics can have all the relevant data about particle, like in classical mechanics, but instead must consider an entity called “wave function”, which contains all data about particle’s quantum state. Wave function consist both continuous evolution via Schrodinger wave equation and discrete “collapse” when observer takes...
Read More

Pravi zaposleni za pravo mesto – razmišljanje o drugačnem pristopu k intervjujem za zaposlitev

Ko sem prebiral poročilo projekta Life Skills for Europe, Poročilo LSE ki poskuša strukturirano podati elemente, ki vplivajo na človekovo uspešnost in jih postaviti v kontekst modernega razvoja družbe, sem začel razmišljati o zastarelosti pristopa k zaposlovanju, ki sem ga bil deležen na obeh straneh kot delodajalec in ko delojemalec. Intervjuji in pristopi, ki se...
Read More

Zakaj Amazon ne bi uspel v Sloveniji? Zaenkrat.

Ko prebiram knjigo avtoric Natalie Berg in Miya Knights o razvoju Amazona in njegovi strategiji uporabe tehnologije za prodor in distrupcijo v različne industrije in trgovske kategorije, si ne morem pomagati, da me prebiranje, ne bi spomnilo na slovensko zgodbo, katere del sem bil, v času, ko se je dezintegrirala, po mojem mnenju, do takrat...
Read More

Charles Duhigg: Pametnejši, hitrejši, boljši; Skrivnost učinkovitosti pri delu in v vsakdanjem življenju

Produktivnost je cilj mnogih. Avtor skozi delo odkriva nekaj temeljnih zamisli, ki so pomembne pri izboljševanju učinkovitosti. Motivacija izhaja iz občutka, da imamo nadzor. Pomemben je pravilen način postavljanja ciljev. Prav tako je pomembno, da se odločamo na podlagi zavedanja o več možnih prihodnostih namesto, da smo obsedeni s tem, kar upamo, da se bo...
Read More

Nekaj osnov o strojnem učenju

Strojno učenje temelji na: Podatkih – ti so lahko zbrani ročno ali avtomatsko. Funkcijah (značilnosti) – tudi parametri ali spremenljivke. Če imamo podatke v bazi, potem je določitev parametrov lahka, to so oznake stolpcev. Če pa imamo slike, ne moremo določiti vsak pixel za funkcijo. Algoritmih – metode za reševanje problemov. Metoda reševanja odloča o...
Read More

Organizacija prodajne ekipe v luči raziskave o sinhronizaciji možganskih odzivov

V študiji, ki so jo naredili Uri Hanson, Greg J. Stephens in Lauren J. Silbert, so posneli odzive možganov ženske, ki je govorila o maturanskem večeru in možganov njenih poslušalcev. Po tem, so raziskovalci poslušalcem postavili vprašanja o zgodbi in ocenjevali njihovo razumevanje zgodbe. Ugotovili so, da so bili odzivi možganov poslušalcev vedno bolj podobni...
Read More

Uporaba AI za pripravo strategije in za izbor pravih platform za ML – AIMatters in 84.51°

AIMatters je podjetje, ki uporablja AI za svetovanje in podporo podjetjem, pri sestavljanju in izvajanju njihove strategije. AIMatters – link na stran Njihov pristop je zanimiv ne samo zaradi uporabe AI pri management delu in novega pristopa k svetovanju, temveč tudi zaradi predloga o pristopu k pripravi AI podprtega posla – spodaj opisanega v orginialu,...
Read More

Patrick Maes: Disruptive Selling, A new strategic approach to sales, marketing and customer service

Successful disruptive selling concepts will be based on the right combination of a series of factors. These include understanding of what motivates your customers, a corresponding value proposition, appropriate organizational structure and processes and the right culture. Traditional ways of selling will become the exception. The role of marketing will switch from branding to the...
Read More

Zakaj berem?

V časih, ko nam je čas največja vrednota in ko razvoj tehnologije omogoča obilje podatkov in vsi iščejo kreative ideje in inovacije, bi bilo vprašanje, zakaj bi brali knjige in prebirali ideje nekoga drugega, namesto kreirali svoje, lahko popolnoma na mestu. Preprost odgovor na to bi bil, da si ustvarim vzorce. Da spoznam koncepte. Možgani...
Read More

Geroge Soros: Kriza globalnega kapitalizma

Karl Popper je avtor ideje o odprti družbi. Družbi, ki je nepopolna, ker popolne družbe ni mogoče doseči in ker je ni mogoče doseči, se moramo zadovoljiti z najboljšo alterntivo, to pa je nepopolna družba, ki pa je vendarle sposobna neskončnega izboljševanja. Ključna razlika med družboslovjem in naravoslovjem je ta, da je v družboslovnih znanostih...
Read More

Overtraining concept in sport and business

“Burning bright and burning out can be seen as two potential consequences for athletes driven by passion.” (Gustafsson, Hassmén and Hassmén, 2011)   Reading great article in ISSA blog: Article – Psychology of overtraining, are you overmotivating clients it made me think about that thin line, we are all avoiding to cross. And in light...
Read More

Klaus Schwab, Nicholas Davis: Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution, A Guide to building a Better World

The Fourth Industrial revolution has a potential to robotize humanity, and those compromise our traditional sources of meaning – work, community, family, identity. Or we can use the Fourth Industrial revolution to lift humanity into a new collective and moral consciousness based on a shared sense of destiny. Norms, rules, expectations, goals, institutions and incentives,...
Read More

Uravnotežen razvoj posameznika – z analogijo na “whole child development” koncept Chan-Zuckenberg iniciative

  Slika, ki prikazuje celosten pogled na razvoj posameznika je povzeta po modelu celostnega razvoja otroka, ki ga spodbuja Chan Zuckenber iniciativa (CZI), organizacija podprta z denarjem Facebooka, ki pa stremi k čim lažji dostopnosti znanja in uporabi le tega za razvoj in izboljšanje položaja posameznikov, ki jim je to potrebno. Celoten opis si lahko...
Read More

Leonard Mlodinow: Pokončni misleci, Potovanje človeštva od življenja na drevju do razumevanja vesolja

Znanost je duša sodobne tehnologije in temelj sodobne civilizacije. Kakor znanost vpliva na vzorce človeškega življenja, tako so tudi vzorci človeškega razmišljanja vplivali na znanstvene teorije. Človeka loči od drugih živalskih vrst to, da svoje znanje in inovacije iz preteklosti lahko nadgrajuje. Vsi znanstveni prelomi niso nastali v vakumu, temveč so bili posledica nadaljevanja prejšnih...
Read More

Disciplina in družabnost – Fizična vloga osebnih trenerjev

Digitalizacija prinaša disrupcijo tako v poslovne kroge, kot v iskanje pravih poti do zdravega in močnega telesa. Nova tehnologija zmanjšuje komunikacijsko razdaljo, odpira dostop do vsebin in rešuje časovne in prostorke izzive, preteklosti. On-line dostopi do vsebin – on-line prikazi vadb; možnost sodelovanja v virtualnih tečajih, urah; individualni trening načrti poslani preko elektronskih medijev; snemanje...
Read More

Success personified in the Fourth Industrial Revolution by Deloitte Insights

Deloitte study: DI_Success-personified-fourth-industrial-revolution about leaders and their coping with Industry 4.0 showed that some leaders are making better progress that others in dealing with today’s challenges within the four major areas of impact: society strategy technology talent Leaders that do excel in this areas are called: Social Supers Data-Driven Decisives Disruption Drivers Talent Champions Faced...
Read More

David H. Maister, Charles D. Green and Robert M. Galford: The Trusted Advisor

Becoming good advisor takes more than having good advice to offer. Trusted advisor needs three basic skills: earning trust, building relationship and giving advice effectively. Evolution of client-advisor relationship starts with Subject Matter or Process Expert, then it added Affiliated Field, next step is to become Valuable Resource and last phase is Trusted Advisor. Those...
Read More

Responsibility

“Don’t blame anybody for anything anytime.” Thought from book Trusted Advisor by David H. Maister, Charles H. Green and Robert M. Galford. Can you imagine jump in productivity of Slovenian companies if they would be able to implement this as part of their corporate culture. Reading it remind me of my experience in retail, when we...
Read More

Sales management not the same as good sales

Companies promote their best salespeople to become their worst managers. Line of succession in most of the companies in sales area is from salespeople to sales managers. But problem with this is, what companies expect from sales managers. If they see them as first among others in sales role, then this line would be successful,...
Read More

Daniel Kahneman, Dan Lovallo and Olivier Sibony: A Structured Approach to Strategic Decisions

Intuition as base for strategic decisions can lead to emotional rather than fact-based decision process. Nobel prize winner Daniel Kahneman and his partners Lovallo and Sibony publish an article in MIT Sloan Management Review about intuition based decision making in strategic decisions that can lead to errors in evaluative judgments. Errors can come from cognitive...
Read More

Elements of data culture in companies by Alejandro Diaz, Kayvaun Rohweshankish and Tamin Saleh in McKinsley Quaterly, 3Q 2018

Data culture is decision culture. The fundamental objective is collecting, analysing and developing data to make better decision. Identify business problem. What is and how you can solve it. Solving business problems must be a part of your data strategy. Data culture need to be c-suite imperatives and the boards. The democratization of data C-suite...
Read More

Killian Jornet: Summits of my life

Killian needed a new challenge in 2011 and here it was. In bellow link there is a trailer of his film Summits of my life: Trailer Breaking speed records on some of the legendary mountains. Project is called Summits of my life and it consist of seven challenges: The Mont Blanc traverse Mont Blanc The...
Read More