Cenik poslovnega svetovanja

Koliko vas stanejo ljudje, ki vam ne prinašajo dodane vrednosti in na koncu dobička.

Koliko vas stanejo ljudje, ki vam ne prinašajo dodane vrednosti in na koncu dobička. Včasih je najtežje odkriti kje smo skrenili s prave poti in kako se vrniti. Pravilna usmeritev lahko prinese neizmerljive finančne učinke.

Vsi vemo kaj si želimo, le redki kaj potrebujemo, včasih je zunanji pogled le povezava med obema.

Cenik za poslovno svetovanje:

  • Projektno delo

Cena je sestavljena iz dveh delov odvisno od narave sodelovanja. Iz fiksnega dela, ki je definiran kot človek dan in temelji na oceni potrebnih človek dni na projektu in variabilnega dela, ki je odvisen od cilja projekta in njegove uspešne realizacije.

Po preliminarnem sestanku in prvotni delavnici za oceno potrebnega dela pripravimo ponudbo v roku 2 dni.

  • Kontinuirano delo

V primeru, da sodelovanje ni definirano kot časovno definiran projekt, potem se cena sodelovanja dogovori na podlagi mesečnega plačila.