Kvantna prodaja by Principus

Princip v kvantni fiziki pravi, da so najmanjši elementi v našem svetu valovanje, do trenutka, ko jih ne izmerimo, ko se sesedejo v delec.

Tudi prodaja je valovanje do trenutka, v katerem je sklenjena transakcija, le-ta se potem izkaže kot delec, kot neka stvaren objekt, do takrat pa je le valovanje aktivnosti, ki potencialno vodijo do nekega zaključka.

Celoten koncept temelji na tem, da naše poznavanje najmanjšega dela našega sveta temelji na sprejemanju negotovosti. Ker je svet tako majhen, da znanje o njem gradimo na predpostavkah, za katere upamo, da jih bodo poskusi, ko bo tehnologija napredovala dovolj, potrdili. Toda to ne pomeni, da ne obstajajo načini, kako bolje poznati to negotovost in jo lažje obvladovati.

Koncept »kvantne prodaje« je ravno to, kako omogočiti vsem, ki se znajdejo v prodajnih vlogah, bolje nadzorovati negotove situacije in uporabiti splošne modele človeškega delovanja, poslovnih modelov in prodajnih aktivnosti in orodij, za izboljšanje svojih možnosti za sesedenje v rezultat, ki si ga želijo.

Večina današnjih pristopov v prodaji temelji na učenju uporabe standardnih tehnik prodaje od komunikacije, pogajanja, tehnik predstavitev, vodenja sestankov, tehnik zaključevanja, toda prodaja je specifična aktivnost, ki je zahtevna in zanimiva zaradi količine in raznolikosti dimenzij, ki jih zajema. In da bi lahko bili uspešni v tem zahtevnem okolju, ni dovolj, da se naučimo orodij, izjemno dobro je, da imamo izgrajen ali vsaj poznamo okvir, znotraj katerega delujemo in na ta okvir potem postavljamo različne pristope in tehnike.

Eno od načel raziskovanja pojavov kvantne fizike je tudi ta, da rezultati raziskav, nikoli niso neodvisni od raziskovalca in na ta način ne morejo biti objektivni, saj raziskovalec s svojimi prepričanji vpliva na končen rezultat. Če to malo prenesemo v prodajne situacije to pomeni, da je rezultat prodajnega postopka sicer do določene mere ločen od prodajnika, toda le-ta lahko s svojimi dejanji vpliva na usmerjanje v smer, ki je zanj pozitivna.

Pristop kvantne prodaje omogoča prodajnikom, da si ustvarijo začetni okvir, kaj naj od prodaje pričakujejo in poskuša predstaviti zakaj morajo prodajniki, da si izboljšajo svojo učinkovitost: sprejeti negotovost, razumeti širše okvire potencialnega delovanja strankinih kontaktov, zbirati informacije o prodajnem okolju v katerem se nahajajo, analizirati te informacije, uporabljati prodajna orodja za podporo svojemu delu, razviti pozitivne navade, predvsem pa razumeti svojo vlogo znotraj tega okvira.

Če vas zanima več, me kontaktirajte, če vam bo všeč, kar boste slišali, se lahko dogovorimo za dve-urno delavnico za vašo prodajo, v kateri si prodajalci pridobijo informacije o potencialnih pristopih k zgoraj omenjenim izzivom. Cena delavnice je 250,00 Euro + DDV.