Kvantna prodaja by Principus

Kvantni svet in kvantna prodaja

Princip v kvantni fiziki pravi, da so najmanjši elementi v našem svetu valovanje, do trenutka, ko jih ne izmerimo in se sesedejo v delec. Kaj ima to s kvantno prodajo?

Tudi prodaja je valovanje do trenutka, v katerem je sklenjena transakcija. Le-ta se potem izkaže kot delec, kot nek stvaren objekt, ki ima svojo vrednost, do takrat pa je le valovanje aktivnosti, ki potencialno vodijo do nekega zaključka.

Celoten koncept kvantne negotovosti temelji na tem, da naše poznavanje najmanjših gradnikov našega sveta, temelji na sprejemanju negotovosti. Ker je svet tako majhen, da znanje o njem gradimo na predpostavkah, za katere upamo, da jih bodo poskusi, ko bo tehnologija dovolj napredovala, potrdili. Toda to ne pomeni, da ne obstajajo načini, kako bolje razumeti in oceniti to negotovost ter jo lažje obvladovati.

Kvantna prodaja

Koncept »kvantne prodaje« je ravno to, koncept kako omogočiti vsem, ki se znajdejo v prodajnih vlogah, bolje nadzorovati negotove situacije. Koncept govori o tem kako uporabiti splošno razumevanje človeškega delovanja, poslovnih modelov in prodajnih aktivnosti in kako bolje uporabiti prodajna orodja, za izboljšanje svojih možnosti, da bi se valovanje prodaje sesedlo v rezultat, ki si ga želimo.

Večina današnjih pristopov v učenju prodaje temelji na učenju uporabe standardnih tehnik prodaje: od komunikacije, pogajanja, tehnik predstavitev, vodenja sestankov, tehnik zaključevanja in vseh ostalih elementov prodaje. Toda prodaja je specifična aktivnost, ki je zahtevna a obenem zanimiva in to zaradi količine in raznolikosti dimenzij, ki jih zajema. Da bi lahko bili uspešni v tem zahtevnem okolju, ni dovolj, da se naučimo orodij. Priporočljivo je, da si izgradimo ali vsaj razumemo svoj okvir delovanje in da potem na ta okvir postavljamo različne pristope in tehnike, ki nas bodo vodile do rezultatov. Če okvirja ni, potem so tehnike in pristopi lahko izpeljani perfektno, toda ne dosegajo ciljev, kajti delovanje ni dobro usmerjeno.

Eno od načel raziskovanja pojavov kvantne fizike je tudi ta, da rezultati raziskav, nikoli niso neodvisni od raziskovalca. Na ta način ne morejo biti popolnoma objektivni, saj raziskovalec s svojimi prepričanji vpliva na končne rezultate. Če to malo prenesemo v prodajne situacije (na način, da uporabimo to pristranskost kot gonilno silo določanja končnega rezultata), lahko pristopimo k prodaji na način, da je rezultat prodajnega postopka sicer do določene mere ločen od prodajnika, toda le-ta lahko s svojimi dejanji vpliva na usmerjanje v pozitivni zaključek.

Pristop kvantne prodaje

Pristop kvantne prodaje omogoča prodajnikom, da si ustvarijo začetni okvir, kaj naj od prodaje pričakujejo. Obenem pa poskuša predstaviti zakaj morajo prodajniki, da si izboljšajo svojo učinkovitost:

  • sprejeti negotovost;
  • razumeti širše okvire potencialnega delovanja strankinih kontaktov;
  • zbirati informacije o prodajnem okolju, v katerem se nahajajo;
  • analizirati te informacije;
  • uporabljati prodajna orodja za podporo svojemu delu;
  • razviti pozitivne navade;
  • predvsem pa razumeti svojo vlogo znotraj tega okvira.

Če vas zanima več, me kontaktirajte, če vam bo všeč, kar boste slišali, se lahko dogovorimo za dve-urno delavnico za vašo prodajo, v kateri si prodajalci pridobijo informacije o potencialnih pristopih k zgoraj omenjenim izzivom. Cena delavnice je 250,00 Euro + DDV.