Področja dela poslovno svetovanje

Področja dela:

Informacijska tehnologija
– Podpora, ki jo mora informacijska tehnologija nuditi procesom v podjetju s poudarkom na uvajanju novih tehnologije. Nekaj zapisov o tem:

Prodaja
– Organizacija prodaje in prodajnih ekip in pomoč pri uvajanju primernih kompenzacijskih programov za prodajne ekipe. Nekaj zapisov o tem:

Poslovni načrti in podpora poslovanju
– Pomoč pri sestavi poslovnih načrtov, revizije poslovnih načrtov in prilagoditve potrebam zunanjih partnerjev. Nekaj zapisov o tem:

Finančni viri
– Pomoč pri identificiranju primernih finančnih virov, iskanje teh finančnih virov in pomoč pri dogovorih o uporabi različnih finančnih virov. Nekaj zapisov o tem: