Področja dela poslovno svetovanje

Področja dela:

Informacijska tehnologija
– Podpora, ki jo mora informacijska tehnologija nuditi procesom v podjetju

Prodaja
– Organizacija prodaje in prodajnih ekip in pomoč pri uvajanju primernih kompenzacijskih programov za prodajne ekipe

Poslovni načrti in podpora poslovanju
– Pomoč pri sestavi poslovnih načrtov, revizije poslovnih načrtov in prilagoditve potrebam zunanjih partnerjev

Finančni viri
– Pomoč pri identificiranju primernih finančnih virov, iskanje teh finančnih virov in pomoč pri dogovorih o uporabi različnih finančnih virov