Podjetja – športno svetovanje

Danes podjetja na zaposlene ne gledajo več kot na strošek, temveč kot na vir. Vir, ki jim lahko omogoči razlikovanje od njihove konkurence. Da pa ne bi ta vir oplemenitili le na način, da jim nudijo več denarja in možnost napredovanja, se mnoga podjetja odločajo za stroškovno celo bolj učinkovit način, to je da jim nudijo nekaj drugačnega, nekaj kar zaposleni lahko prepoznajo kot pomemben vložek v njih, to je skrb za njihovo dobro počutje.

Skozi leta izkušenj, ki sem jih pridobival na obeh področjih – poslovnem in športnem sem bil sam velikokrat v tem razcepu kako to uravnotežiti in skozi pridobivanje znanja na obeh področjih sem razvil pristop, ki lahko deluje tudi širše in ne le zame.