Prodajno mentorstvo

.V visoko konkurenčnem okolju je tekma za kupce neusmiljena. Vaše glavno orožje v tem boju, poleg pravih produktov, so vaši zaposleni, ki vzpostavljajo in vzdržujejo stike s stranko. Uporaba modernih tehnologij sicer prinese dodatne kanale komunikacije, toda dober prodajni oddelek zna uporabo tehnologije nadgraditi skozi odnos, ki stranki prinaša dodano vrednost, vam pa konkurenčno razlikovanje. Prodajno mentorstvo vam pri tem lahko pomaga.

Zakaj prodajno mentorstvo

Gradnja močnih prodajnih ekip je zahteven in včasih dolgotrajen postopek. Zaradi narave današnjega dela so rezultati lahko zelo nestabilni. Prodajno usmerjeni posamezniki so bolj nagnjeni k iskanju boljših priložnosti zase.

Glavno znanje o prodaji v podjetjih je ponavadi skoncentrirano v lastnikih, če podjetja niso korporativne narave. V večjih podjetjih pa so to vodje prodaje, če so to funkcijo prejeli, zaradi svojih prodajnih rezultatov. Oba kadra sta v podjetju zadolžena za organizacijsko delovanje, zagotavljanje spremljanja rezultatov in spodbujanja vseh formalnih aktivnosti, ki vodijo do uspešnega poslovanja podjetja. Delo na izboljševanju prodajnih potencialov posameznika in njegov razvoj je ponavadi prepuščen formalnim orodjem, ki jih podjetje vpelje (letni razgovori, redni tedenski sestanki, uporaba CRM orodij, zunanja in notranja izobraževanja) in občasnemu nasvetu s strani vodje, direktorjev ali lastnikov.

Motivacija

Motivacija zaposlenih je odvisna tudi od njihove sposobnosti izpolnjevati zadane naloge in občutka, da pomembno prispevajo k izvajanju celotne strategije podjetja. Predvsem je to pomembno v dobi, ko si pravzaprav še izoblikujejo svojo pozicijo znotraj podjetja. Menite, da bi vaši prodajni ekipi, možnost, da se, dvakrat na teden po dve uri, lahko obrne na nekoga z izkušnjami. Nekoga, ki jih lahko vodi skozi prodajne situacije, jih usmerja, jim pokaže dodatne opcije, z njimi oceni obstoječe in potencialne prodajne situacije. Nekoga, ki lahko skupaj z njimi razvija njihov prodajni potencial v skladu z njihovimi trenutnimi sposobnostmi. Če je potrebno z njimi opravi tudi obiske pri strankah.

Izkušnje

V svojem delovanju sem izkusil tako prodajno kot nakupno plat. Poznam delo v majhnih in velikih skupinah. Prav tako pa sem spoznal IT industrijo in generalno dinamiko poslovanja, ter si nabral še izkušnje v drugih industrijah.

Če menite, da bi dodatna moč vaše prodajne ekipe, prinesla pozitivne poslovne rezultate, sem lahko rešitev za vas. Če verjamete, da bi zgoraj opisan način predstavljal dober pristop k izboljšanju prodajne moči, me kontaktirajte. Dogovorimo se za kratek sestanek, kjer se o ideji pogovorimo bolj detaljno.

Ne pustite, da vam prodajne priložnosti uidejo: