Prodajno okolje

Prodajno okolje je dinamična skupnost individualnih in skupinskih tokov, ki se stalno spreminja, ki deluje po določenih principih, vendar se prilagaja situacijam, ki nastajajo. V takem okolju imamo možnost, da nekoliko zmanjšamo nesigurnost, če določene aktivnosti in dogodke ocenimo skozi prizmo potencialnih pristopov ali razumemo, kaj so bili vzvodi, ki so vodili do njihovega nastanka.

Spodnji dokument je delovna verzija opisa določenih elementov tega okolja in potencialnih pristopov. Morda komu pomagajo povečati možnost izbire v situacijah, ko vam vsaka dodatna možnost pomeni veliko.