Prodajno okolje

Prodajno okolje je dinamična skupnost individualnih in skupinskih tokov, ki se stalno spreminja in deluje po določenih principih. Obenem pa se stalno prilagaja situacijam, ki nastajajo. V takem okolju imamo možnost, da nekoliko zmanjšamo negotovost. To storimo tako da določene aktivnosti in dogodke ocenimo skozi prizmo potencialnih pristopov. Ali pa da razumemo, kaj so bili vzvodi, ki so vodili do njihovega nastanka.

Spodnji dokument je delovna verzija opisa določenih elementov tega okolja in potencialnih pristopov. Morda komu pomagajo povečati možnost izbire v situacijah, ko vam vsaka dodatna možnost pomeni veliko.