Home > vodenje

Smo priča spremembi paradigme vodenja?

Voditelji prihodnosti bodo morali sprejeti negotovost in znali uravnotežiti rezultate in razvoj, obenem pa prilagoditi svoj nastop okolju, ki se bo stalno spreminjal. Ponižnost in pripravljenost na učenje ter širok pogled sta nekaj, kar bo nujno za uspeh nove generacije.