Home > Poslovno svetovanje > Prodajno mentorstvo ali lahko prinese vrednost?

Prodajno mentorstvo ali lahko prinese vrednost?

Prodajno mentorstvo kot pomoč velikanov

Prodajno mentorstvo in njegov ZKKK

ZAKAJ prodajno mentorstvo

 • Pomankanje že razviti kvalitetnih prodajnih kadrov na trgu. Prodajno mentorstvo ponuja možnost razvoja lastnih kadrov.

 • Konkurenčno okolje, kjer boljša prodajna ekipa pomeni prednost.

 • Trenutno delo s prodajno ekipo ni zadovoljivo – vodja in management v podjetju nimajo časa, ker delujejo na strateškem nivoju, prodajniki so prepuščeni sami sebi v iskanju prodajnih znanja in najboljših rešitev za stranko.

 • Izobraževanje v podjetjih je prepuščeno zunanjim ali notranjim HR partnerjem in ni konsistento ter je pogojeno s tehniko prodaje, ki jo določen partner zagovarja.

 • Tehnologije se spreminjajo hitro (consumption model, digitalizacija, računalništvo v oblaki, AI) in stranke so v zelo različnih fazah, prodaja nima časa slediti vsem spremembam v prodajnih trendih.

KAKO lahko doda vrednost

 • Izboljšanje prodajne ekipe s prodajnim mentorstvom. Ekipa pridobi nova znanja, nove pristope in nove kompetence, ki so prilagojene posameznikovim močnim in šibkim stranem.Ekipa mora razumeti strankino okolje, poslovno okolje, lastne rešitve in prilagajati svoje delovanje različnim scenarijem.

 • Dodatno motiviranje prodajne ekipe ob zmanjševanje nesigurnosti pri prodajnih aktivnostih in širjenju potencialnih scenarijov za prodajne aktivnosti.

 • Boljši fokus na projekte, kjer ima podjetje dodano vrednost ali aktivnost sodelovanje prodajne ekipe pri grajenju te prodajne vrednosti

KDAJ se lotiti in koliko časa naj traja

 • Takoj – finančni učinki so lahko takojšni, prav tako pa so prodajniki tudi nosilci podobe podjetja pri strankah in pravi pristop lahko dvigne podobo podjetja pri strankah.

 • Dolgoročno – razvoj kadrov lahko pomeni dolgoročno lojalnost v razvojni fazi, kajti konkurenca tega ne ponuja. V boju za talente je to lahko ključna konkurenčna prednost. Obenem pa je strošek vpeljave novega kadra včasih močno višji, kot vložek v izboljšanje lojalnosti obstoječega.

KDO lahko ponudi prodajno mentorstvo (Principus)

 • Praktičen pristop podkrepljen z izkušnjami (prodajnimi in poslovnimi) in teoretičnem znanju pridobljenem skozi formalno in neformalno učenje v korporativnem in podjetniškem okolju.
 • Izkušnje iz obeh strani ograje, nakupni in prodajni in iz vseh oblik “boja v jarkih prodaje”.

Leave a Reply