Home > Poslovno svetovanje > Področja dela > IT > Helikopterski pogled na vlogo IT-ja v podjetju

Helikopterski pogled na vlogo IT-ja v podjetju

Kakšna je vloga IT-ja v podjetju? Informacijska tehnologija nudi podporo poslovanju. Lahko jo v grobem razdelimo v pet delov:

 • Infrastruktura
  • Računalniška
   • Na lokaciji
   • V oblaku (v najemu)
   • Hibridna
  • Komunikacijska
   • Pasivna
   • Aktivna
 • Aplikativna
  • Operativna
   • Transakcijski sistemi
   • Sistemi za boljšo produktivnosti
  • Strateška, specialistična
   • Rešitve za podporo specifičnih praks, glede na industrijo ali poslovni model
 • Podatkovna
  • Zbiranje
  • Shranjevanje
  • Analitika

Celotno okolje mora zagotavljati dve pomembni funkciji, da je:

 • Integrirano
  • Procesi
  • Kompatibilnost
  • Prenosljivost
 • Varno
  • Politike
  • Orodja
   • Zaščita
   • Aktivno obvladovanje
  • Aktivnosti

Zagotavljanje primerne IT podpore poslovanju lahko izboljša stroškovno učinkovitost podjetja ali mu omogoči razlikovanje od konkurence, kar mu omogoča kreiranje višje dodane vrednosti – marže. Tipično so infrastrukturni elementi tisti, ki težijo k temu, da so stroškovno najučinkovitejši, zato podjetja iščejo rešitve, ki prinašajo najnižje stroške. Če želijo podjetja imeti celo sliko, morajo upoštevati celotne stroške tako pridobitve, kot upravljanja in ne le transakcijske stroške. Pri aplikativnem in podatkovnem delu IT okolja, pa je potrebno imeti širši pogled, v smislu dodane vrednosti, ki jo rešitve nudijo podjetju, pri izboljševanju njegove produktivnosti, konkurenčnosti in fleksibilnosti pri reakcijah na tržno dogajanje. Obenem mora podjetje imeti tudi jasno sliko prihodnosti in kako sta ti področji dojemljivi za potrebne spremembe zaradi razvoja podjetja. Ta ista strateška fleksibilnost, pa je tudi glavni cilj pravilne usmeritve na področju zagotavljanja integracije in vzpostavljanja varnosti. Integracija je tisti element, ki to fleksibilnost omogoči in predstavlja osnovno prednost podjetja, v trenutkih, ko mora hitro odreagirati na spremenjene razmere in dodajati nove elemente v IT okolje. Varnost pa mora najti pravo ravnovesje med minimizacijo tveganja, stroškovnim elementom in elementom togosti, ki je lahko posledica preveč rigoroznih varnostnih aktivnosti.

Ko razumemo kakšna je vloga IT-ja v podjetju, se lahko lotimo gradnje prave organizacije.

Leave a Reply