Izračun osnovnega metabolizma po Harris Benedict 

Moški = 66.4730 + 5.0033 (višina v cm) + 13.7516 (teža v kg) – 6.7550 (leta)

Ženske = 655.0955 + 1.8496 (višina v cm) + 9.5634 (teža v kg) – 4.6756 (leta)

Ocenjena poraba po tej enačbi je poraba za osnovne življenjske funkcije. Da dobimo energijsko potrebno človeka, glede na nivo njegove aktivnosti moramo dobljeno številko iz enačbe pomnožiti s faktorji aktivnosti, ki se gibljejo od 1,2 do 2,0.

Leave a Reply