Maščobe so pomemben element v naši prehrani, ki predstavljajo tako veliko priložnost kot dolgoročen vir energije in obrambni mehanizem, kot tudi veliko tveganje, tako za zdravje, kot za potrebno fizično kondicijo.

Maščobe niso le gradniki določenih membran in hormonov, so tudi okolje, v katerem so topni nekateri vitamini.

Predvsem pa so maščobe vir energije v telesu, ki je lahko uporaben tudi če nimamo dostopa do hrane. Zato lahko teoretično človek zdrži brez hrane tudi do 40 dni.

Maščobe delimo na nasičene in nenasičene ali celo večkratno nenasičene.

Neka groba delitev je da so nasičene slabe, nenasičene dobre ali bolj zaželene.

Nasičene večinoma izvirajo iz živalskih virov. medtem ko nenasičene izvirajo iz večinoma rastlinskih virov.

Splošna priporočila naj bi bila, da lahko cca. 30% dnevnih energijskih potreb prihaja iz maščob, od tega 10% iz nasičenih.

En gram maščobe proizvede približno 9 kcal energije.

Leave a Reply