Fizična aktivnosti je element, ki je dan vsem živim bitjom in morda ravno zaradi tega velikokrat zanemarjen s strani moderne človeške vrste.

Fizična aktivnost ima lahko različne cilje, za nekatere predstavlja sredstvo preživetja, za druge dvig kvalitete lastnega življenja.

Glede preživetja obstaja lep opis življenja v afriški savani, kjer se vsako jutro rodi antilopa, ki si želi biti hitrejša od najhitrejšega leva in lev, ki si želi biti hitrejši od najbolj počasne antilope.

Do razvoja moderne človeške vrste, ki se je sprva naučila poljedeljstva, nato še konzerviranja jedi in družbe, ki nam je na koncu prinesla predelano hrano in s tem lansirala človeštvo v “dobo ugodja”, je bila zgornja zgodba merilo tudi za človeka.

Danes se fizična aktivnost razen za profesionalne športnike in ljudi, ki delajo v fizično zahtevnih poklicih, lahko uvrsti v kategorijo dviga kvalitete življenja.

V grobem lahko vadbo razdelimo v tri glavne kategorije, glede na cilj vadbe:

  • Moč/intenzivnost
  • Vzdržljivost
  • Gibljivost

Teoretično sta prvi dve diametralno nasprotni, tretja pa je lahko deifnirana kot samostojna kategorija, ali pa je podporna prvim dvema, predvsem pride prav kot podporna kategorije prve.

Leave a Reply