Home > Kadri > Talent in predanost

V današnjem svetu je predvsem cenjen talent. Ljudje občudujejo talent in mu pripisujejo največji pomen pri definiranju tega kdo je uspešen v življenju. Toda realnost je velikokrat drugačna, uspeh velikokrat pride po dolgotrajni poti do določenega cilja in na tej poti je predanost tista, ki večinoma odloča, kdo bo prišel do konca poti. Kot radi rečejo Američani…Hard work beats talent every time…

Kaj sploh je talent?

Definicija talenta v študiji, ki jo je naredila znana svetovalna hiša Mckinsey

“V najbolj splošnem smislu je talent vsota posameznikovih sposobnosti – njegovih ali njenih naravnih danosti, veščin, znanj, izkušenj, inteligence, zmožnosti presoje, naravnanosti, značaja in zavzetosti.”

In če je talent potencial, kako potem priti do uspešnosti:

Formula uspeha

Talent x trud = veščina…..veščina x trud = dosežek.

Trud izgradi veščino in obenem veščino napravi produktivno*

Toda vse zgoraj je samo formula, če si ne postaviš cilja…in cilji imajo različne ravni…toda najvišji cilj se ne sme spreminjati…končni cilj mora biti vedno v naši zavesti…do njega vodijo nižji cilji…ti se lahko tudi spreminjajo…toda na koncu je vedno najvišji cilj.

Predanost je tista, ki nas vodi po poti do končnega, najvišjega cilja. Štiri lastnosti, ki vodijo do predanosti so interes, vadba, smisel in upanje.

Interes

Prvo se mora ustvariti interes, da se sploh lahko usmerimo v neko dejavnost. Interesi so hipni, se radi menjajo, vendar na koncu se skozi naslednje faze lahko razvijejo do predanosti. Interes se najprej odkrije in potem razvije. Najboljši način za odkrivanje je postavljanje nenehnih vprašanj.

Vadba

Razvoj se v večin primerov nadaljuje z vadbo. Pravilo 10.000 ur je pravilo, da lahko oceniš ali si v nečem dober šele, ko oddelaš 10.000 ur. O tem je govoril že Malcom Gladwell in tudi Angela Duckworth. Pomembno dejstvo je tudi, da vadba sama po sebi še ne vodi k uspešnosti, šteje usmerjena vadba, ki jasno pelje k končnemu cilju. Vadba v večini primerov ne nosi užitka. Užitek je skrit v tem, da nas vodi naprej do cilja. Le redko se v vadbi najdejo trenutki, ko se tako imenovana “zona”, občutek ko ti vse gre, pojavi tudi pri vadbi.

Smisel

Smisel nudi strast prav tako kot interes. Smisel, ki presega lastno željo, nudi potencial, ki ga je težko pridobiti drugje. Smisel kt eden najmočnejših virov motivacije je močan motor predanosti. Največkrat se smisel iskristalizira skozi posameznikovo definicijo svojega prispevka k družbi, kajti v svoji osnovi smo družbena bitja in kot je že Aristotel dejal, obstajata dva načina sreče…in hedonizem nosi le hipne užitke.

Upanje

Upanje, ki pelje k predanosti, ni upanje ki si želi sreče, temveč upanje, ki verjame, da bo jutrišnji dan boljši kot današnji in ki ponuja možnost ponovnega poskusa. Upanje, ki padce šteje le kot priložnost za ponovno vstajanje.

Nekaj misli iz knjige Angele Duckworth: Predanost

Resnično verjamem, da si ljudje razvijejo teorije o samih sebi in svetu in da je to tisto, kar določa njihove uspehe in neuspehe.**

Uspeh ni nikoli za zmeraj, poraz ni nikoli usoden. Pogum je tisto, kar šteje.***

___________________________________________________

*Angela Duckworth: Predanost, Moč strasti in vztrajnosti v življenju in pri delu, Umco, Ljubljana 2017, str. 63

**Angela Duckworth: Predanost, Moč strasti in vztrajnosti v življenju in pri delu, Umco, Ljubljana 2017, str. 228

***Angela Duckworth: Predanost, Moč strasti in vztrajnosti v življenju in pri delu, Umco, Ljubljana 2017, str. 319

Leave a Reply