Home > Poslovno svetovanje > Elementi prodajne strategije v podjetju

Elementi prodajne strategije v podjetju

Podjetja imajo različne prodajne pristope, vendar vse imajo enak cilj, prodati čim več. Ko postavljamo prodajno organizacijo v podjetju je dobro imeti že od začetka predstavo katera področja moramo nujno pokriti in kakšna naj bi bila končna postavitev prodajne organizacije in katere elemente naj bi vključevala.

Področja, na katera je dobro biti pozoren s prodajnega stališča, pod predpostavko, da je razvoj produktov in njihova umestitev na trg odgovornost drugih organizacij v podjetju

 • Trg in pristop.
  • Trg je lahko lokalen ali globalen.
  • Pristop je lahko B2C (do končnih kupcev) ali B2B (do poslovnih partnerjev).
 • Kanali prodaje
  • Promocija preko digitalnih kanalov
  • Promocija preko partnerske mreže
  • Promocija na način, da pokrivajo stranke z lastno prodajno mrežo
  • Promocija preko standardnih marketinških kanalov
 • Poročanje o prodaji
  • Finančno
  • Aktivnostno
  • Produktno
  • Organizacijsko – stranke
 • Procesi prodaje
  • Definiranje prodajnega cikla
  • Definiranje odgovornosti prodajnega osebja
  • Definiranje strukturno fiksnega in variabilnega dela prodajnega procesa
 • Uporaba tehnologije
  • CRM
  • ERP
  • BI
  • CM

Leave a Reply