Home > Kadri > Uravnotežen razvoj posameznika – z analogijo na “whole child development” koncept Chan-Zuckenberg iniciative

Uravnotežen razvoj posameznika – z analogijo na “whole child development” koncept Chan-Zuckenberg iniciative

 

Slika, ki prikazuje celosten pogled na razvoj posameznika je povzeta po modelu celostnega razvoja otroka, ki ga spodbuja Chan Zuckenber iniciativa (CZI), organizacija podprta z denarjem Facebooka, ki pa stremi k čim lažji dostopnosti znanja in uporabi le tega za razvoj in izboljšanje položaja posameznikov, ki jim je to potrebno.

Celoten opis si lahko najdete na:

https://chanzuckerberg.com/story/explore-the-whole-child-approach-to-education

V svojem članku:

https://principus.si/2018/12/05/ikigai-concept-tool-for-helping-understand-role-of-peoples-engagement-in-business-world/

sem predstavil koncept Ikigai, ki lahko služi kot orodje posameznikom pri določanju svoje vloge znotraj družbe, družbenih institucij, ekonomskega okolja. Koncept celostnega razvoja, ki ga predstavlja (CZI), lahko služi kot algoritem za naš oseben razvoj (in orodje za oceno lastnih kapacitet na celostni sliki potenciala, ki bi ga lahko razvili) in kot orodje za vzgojo, ki nam identificira področja, ki jih naši otroci potrebujejo, da se lahko razvijejo v celostne posameznike, ki se bodo podali v svet iskati lastne priložnosti.

Če na grobo povzamem imamo šest področij, kjer lahko razvijemo svoj potencial in ki nam služijo kot okvir za izgradnjo najboljše oblike sebe:

  • akademsko – znanje (teoretično bi lahko za to področje pri odraslih služile tudi poklicne kompetence, v dobi, ko jih začnemo razvijati)
  • razmišljanje
  • socialne-emotivno
  • fizično
  • mentalno
  • identiteta

Če torej izvedemo lastno “gap (razlike)” analizo lahko naredimo oceno, na kakšnem nivoju smo danes na teh področjih, kje si želimo biti in iz tega izpeljali “načrt osebnega razvoja” – kaj moramo storiti da pridemo do željne stopnje in kaj vse potrebujemo, da pridemo tja. Enako velja za razvoj otroka – z eno razliko, tu se sprašujemo le o tem, kaj mu lahko ponudimo na vseh področjih, da mu damo možnost, da pride tja, kamor si želi…razvoj je njegova odločitev, da ne bo pomote. Saj veste vsak ima eno otroštvo, starši smo svoje že odživeli in z njim naše sanje o uspehu.

Leave a Reply