Home > Kadri > Tip osebnosti

Empatija je beseda, katere uporaba se močno povečuje. Empatičnost je postala iskana roba. Za sposobnost razumevanja delovanja ljudi je pomembno, da razumemo, da ljudje nismo enaki in da imamo določene osebnostne lastnosti, ki nas značilno definirajo. Tip osebnosti je pomemben. Že od Hipokrata in Galena so se misleci ukvarjali s kategorizacijo človeških lastnosti. Hipokrat je delitev poenostavil v sangvinika, kolerika, flegmatika in melanhonika. Carl Jung je postavil temelje moderni razdelitvi. Sam je razdelil delitev na racionalne (razmišljanje in čutenje) in iracionalne (zaznava in intuicija) lastnosti in vsaka funkcija naj bi se kazala introvertirano ali extravertirano.

Katarine Cook Briggs je skupaj s svojo hčerko Isabel Briggs Myers postavila strukturni model imenovan: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Tip-e osebnosti se meri z Myers-Briggs testi, ki ocenijo preferenco posameznika za eno od lastnosti v dvojicah. Kategorizacija temelji na oceni komponent štirih razmerij, ki naj bi opisovali štiri elemente človeške osebnosti. Te dvojice so: usmerjenost vase (I) ali usmerjenost v okolico (E), zaznavanje(S) ali intuicija (N), razmišljanje (T) ali občutenje (S) ter ocenjevanje (J) ali občutek (P). Tipi osebnosti se definirajo po prevladovanju ene komponente v paru in so opisani kot kombinacija 4 črk (tistih v oklepaju). Delijo se v štiri glavne skupine, ki imajo v sebi štiri tipe:

 • Analitiki
  • Arhitekt (INTJ)
  • Logik (INTP)
  • Poveljnik (ENTJ)
  • Razpravljalec (ENTP)
 • Diplomati
  • Odvetnik (INFJ)
  • Posredovalec (INFP)
  • Protagonist (ENFJ)
  • Aktivist (ENFP)
 • Čuteči
  • Logistik (ISTJ)
  • Branilec (ISFJ)
  • Direktor (ESTJ)
  • Konzul (ESFJ)
 • Raziskovalci
  • Virtuoz (ISTP)
  • Pustolovec (ISFP)
  • Podjetnik (ESTP)
  • Zabavljač (ESFP)

Če koga zanima bolj detaljni opis tipov in si želi preizkusiti kam ga model uvrsti, lahko opravi test na spodnji povezavi:

https://www.16personalities.com/sl

Leave a Reply