Home > Poslovno svetovanje > Management > Economic moat – ga imate, ga poznate?
economic moat

»Economic moat«

»Moat« je angleška beseda za jarek. Bolj natančno obrambni jarek. »Economic moat« je izraz, ki ga je predvsem populariziral Warren Buffet, ki je s tem izrazom označeval podjetja, ki jih je iskal, da bi vanje vlagal. To so bila podjetja, ki so imela dolgoročno konkurenčno prednost. V časih, ko se poslovno okolje močno spreminja pod različnimi vplivi, je ta ocena še bolj pomembna. Ocena, kaj je vaš »moat« in ali je še vedno trden, je pomemben podatek za vsakega vodjo. Danes kar nekaj upravljalcev premoženja uporablja index, ki temelji na oceni »economic moat« podjetja. Predvsem se ocenjuje njihova sposobnost dolgoročnosti vzdrževanja le tega.

Izraz bi lahko v slovenščino prevedli tudi kot konkurenčna prednost. Vendar bi lahko kdo pripomnil, da izraz ni dovolj širok. Ne gre le za konkurenčno prednost, temveč predvsem za sposobnost podjetja, da konkurenčne prednosti vzdržuje naspram trgu in na ta način ohranja profitne marže in tržni delež. Dolgoročna konkurenčna prednost je morda boljši približek. V časih, ko je v ceno delnic, predvsem na ameriških borzah, vključen ne le pričakovan donos podjetja v naslednjih letih, temveč pričakovana rast ter včasih celo pričakovani donosi poslovanj, ki jih bodo podjetja šele razvila ali celo kupila, je razumevanje »economic moat« potenciala, skoraj ključno.

Viri »economic moat«

Obstajajo različne metodologije, ki definirajo kategorije, ki lahko pomenijo kreiranje konkurenčne prednosti. Največkrat se uporabljajo kategorije:

 • Stroškovna prednost (nizki stroški proizvajanja ali obratovanja).
 • Visoki stroški sprememb (zamenjave dobavitelja, partnerja).
 • Mrežni učinek (več uporabnikov, večja vrednost za obstoječe in nove uporabnike).
 • Mehki viri (patenti, intelektualna lastnina, regulacija, posebni postopki (procesi), kultura podjetja, vrednost blagovne znamke).
 • Učinek velikosti in učinkovitosti (ponekod so bolj učinkovita mala, nišna podjetja, v drugih industrijah pa glavni igralci izkoriščajo svojo velikost, da dosežejo večjo učinkovitost).

»Economic moat« v tehnološkem svetu

Tehnološki sektor postaja danes ključni sektor poslovanja. Ne le, da so podjetja iz tehnološkega sektorja prevzela vodilna mesta največjih podjetij, temveč se morajo danes tudi vsa druga podjetja počasi spreminjati v tehnološko napredna, če želijo zadržati vodilne pozicije v svojih sektorjih. Tehnološki sektor ni le sila, ki poganja spremembe, temveč se tudi sam spreminja. Model ponujanja vsega kot storitev (_AAS), spreminja tudi »economic moat« model sektorja. Glavne kategorije, kjer se išče prednost so:

 • Viralnost in druge poti do modela nizkih prodajnih stroškov
 • Diverzificirani tokovi prihodkov
 • Mrežni učinek
 • Ekonomija obsega
 • Posebne funkcionalnosti, kapacitete, sposobnosti, lastnosti
 • Visoki stroški zamenjave

Toda iskanje prednosti na teh področjih se spreminja na način, da tradicionalni pristop tehnoloških podjetij ni več dovolj. Prednosti na določenem področju se hitro izničijo, dostop do virov sredstev je precej drugačen (morda celo lažji) in partnerski modeli so pod velikim pritiskom, meja med sodelovanjem in konkurenco se je močno zabrisala. Podjetja, ki najdejo prave pristope, kot odgovor na vse te izzive, se lahko hitro povzpnejo med uspešne in ogrozijo obstoječa vodilna podjetja.

Definiranje in preverjanje

Ključ do bolj kontroliranega poslovnega okolja je torej jasna definicija: kje na zemljevidu »economic moat« se nahaja vaše podjetje, kaj ga ogroža in kako se mora le-ta prilagajati spremembam v okolici. Seveda, če je cilj gradnja dolgoročnega poslovnega modela, ki je dovolj fleksibilen, da se prilagaja spremembam.

You may also like
Tomas Lah & J.B. Wood: Technology-as-a-Service Playbook

Leave a Reply