Home > Športno svetovanje > Posamezniki > Kaj je dobro vedeti, ko se lotimo prezentacije?

Kaj je dobro vedeti, ko se lotimo prezentacije?

Kaj je dobro vedeti, ko se lotimo priprave prezentacije ?

Po tem, ko sem dobil dobronameren nasvet, da vizualizacija šteje in da imam veliko prostora na tem področju ter obenem nasvet, kako se stvari lotiti, sem sprejel eno boljših odločitev v zadnjem času. Kupil sem si tri knjige ter se spustil v svet raziskovanja vizualnega dizajna.

Priporočeni Show Me the Numbers od Stephen-a Few-a sta se pridružili še Stroytelling with data od Cole Nussbaumer Knaflic in Data for Executives od Nick Hobbie-a. Vse tri se veliko naslanjajo na največje mojstre tega področja, eden od teh je bil tudi Edward Tufte, ki je uvedel koncept data-to-ink ratio, ki pravi, da naj bo vsebina komunikacije namenjena predstavitvi podatkov (sporočil) in ne zapolnjevanju praznine. Dobro razmerje je blizu 1:1.

Elementi prezentacije in vizualizacije

Šest glavnih elementov dobre prezentacije ali komunikacije skozi prezentacijo je:

 • Razumevanje vsebine in sporočila, ki ga želimo podati
 • Izbira pravega vizualizacijskega orodja
 • Eliminacija nepotrebne navlake
 • Fokus pozornosti na elemente, ki jih želimo izpostaviti
 • Dizajnersko razmišljanje
 • Zgodba

Elementi vizualizacije, ki jih lahko uporabimo:

 • Tekst
 • Tabele
 • Grafi
 • Infografike
 • Zemljevidi

Tabele

Tabele uporabljamo, ko želimo:

 • Predstaviti individualne številke
 • Primerjati točne številke
 • Predstaviti natančne številke
 • Predstaviti številke, ki imajo več kot eno mero

Grafi

Grafe uporabimo, ko želimo govoriti o povezavah med številkami ali predstaviti kompleksne povezave. Tipi grafov so lahko:

 • Nominalni
 • Časovne serije
 • Rangiranje
 • Del celote
 • Odstopanja
 • Distribucija
 • Korelacija

Tabele nagovarjajo naš verbalni sistem, grafi naš vizualni. Tabele v prezentacijah niso najboljša izbira. Če želimo izpostaviti le podatek ali dva, razmislimo o tekstu.

Vrednosti, tekst in pozornost

Kvantitativne vrednosti lahko zapišemo kot:

 • Točke
 • Črte
 • Stolpci
 • 2-d oblike

Tekst uporabljamo kot podporno orodje za razjasnitev ali kot samostojni element, predvsem ko želimo poudariti manj kompleksna sporočila.

Za pridobitev in ohranitev pozornosti imamo 3-8 sekund. Ker je človeški spomin zelo omejen in v prezentacijah ciljamo na pridobitev pozornosti v fazi pred-procesiranja možganov, lahko uporabimo določene elemente, kot so:

 • Velikost in širina črt
 • Orientacija
 • Velikost
 • Okvirjanje
 • Barve – tip
 • Barve – intenzivnost

Gestalt

Če želimo razumeti, kako ljudje dojemajo vizualizacije, je dobro razumeti šest Gestalt principov, ki se naslanjajo na idejo, da je celota več kot vsota vseh sestavnih delov:

 • Bližina
 • Podobnost
 • Okvirjanje
 • Dokončanje
 • Kontinuiteta
 • Povezanost

Vizualizacija in popolnost

Glavni sloj prezentacije so podatki ali sporočila, drugi sloj so podporni elementi kot so podporne črte, oznake in ostali elementi in tretji sloj je ozadje.

Težimo k popolnosti, kot jo zapiše de Saint-Exupery: »Popolnost dosežeš takrat, ko ne moreš nič več odvzeti, ne ko ne moreš ničesar več dodati.«

Nekaj načel vizualizacije:

 • Barve ne smejo biti glavno sporočilo. Izogibajmo se »zebra« učinku in uporabi prevelikega števila barv. Poudarki se kreirajo z različnimi odtenki barve. Če je le možno uporabimo le eno glavno barvo in morda eno podporno.
 • 60-30-10 pomeni 60 % primarne barve, 30 % sekundarne in 10 % poudarjenega.
 • Odstranimo navlako. Če podporni elementi ne pomagajo pri sporočilu, ki ga želimo podati, potem jih odstranimo. Če je le možno poudarke kreiramo z uporabo praznega prostora. Črte, meje ali oznake, naj pripomorejo k jasnosti podatkov, če ne, potem jih odstranimo.
 • Večina kultur bere iz leve proti desni in od vrha proti dnu. Zato tako kreirajmo tudi potek naše predstavitve. Glavne stvari naj bodo na vrhu in na levi strani.
 • Naslovi so pomembni. Če je nekaj pomembnega lahko to tudi večkrat ponovimo. Naslovi, ki v sebi vključujejo aktivnost in ne opis, imajo večjo moč.
 • Poudarimo pomembno, odstranimo distrakcijo in kreirajmo hierarhijo podatkov (sporočil).
 • Niso vsi podatki enako pomembni. Ko ne potrebujemo natančnih informacij povzemimo. Če je nekaj potrebno, ni pa pomembno, to postavimo v ozadje.
 • Uporabimo velikost za poudarek pomembnosti.
 • Ne poudari več kot 10% teksta. Uporaba odebeljenega sloga je bolje kot podčrtovanje ali ležeče besedilo.
 • Nikoli ne uporabljajmo odebeljenega in ležečega sloga skupaj.
 • Ne obračajmo teksta. Že par stopinj odstopanja zmanjša zmožnost prebiranja za več deset odstotkov.
 • Nikoli ne uporabljajmo 3-d elementov v grafih.
 • Izogibajmo se pie-grafov.
 • V grafih naj bo širina stolpcev vsaj dvakrat toliko kot prazen prostor med stolpci.
 • Uporabljajmo nič kot začetno točko v grafih, da ne izgubimo perspektivo.
 • Ko imamo več serij podatkov, jih označimo.
 • V enem grafu uporabimo največ 4 serije podatkov.
 • Število kategorij ohranjajmo med 5-8 v enem grafu. Če jih potrebujemo več, razmislimo o večjem številu grafov, ki jih lahko predstavimo skupaj.
 • Če uporabimo konkretne in planske številke v enem grafu, jih ločimo s senčenjem.
 • Če imamo pozitivne in negativne vrednosti v enem grafu, potem to ločujemo z različnimi odtenki.
 • Če uporabimo le eno mersko enoto in je ta zelo vsakodnevna (recimo valuta), potem jo lahko zapišemo samo v vsoti in ne za vsak element posebej.
 • Uporabljajmo naravne inkremente (1,2,3…0,2,4,…0,5,10…0.25, 0.5,0.75,…) in ne ne-naravne (0,3,6,…).

Leave a Reply