Home > Športno svetovanje > Posamezniki > Uravnoteženost
Uravnoteženost

Uravnoteženost

Če želimo biti uspešni pri doseganju zastavljenih cilje na področju boljše fizične kondicije je izjemno pomembno, da znamo uravnotežiti vse elemente, ki na to vplivajo:

  • prehrana
  • trening
  • počitek
  • kontrola stresa

Predvsem je pomembno, da se vsak posameznik jasno opredeli do ciljev in da se ob pogovoru s svetovalcem potem določijo časovni parametri doseganja teh ciljev, ki pa morajo upoštevati tudi ostalo družbeno okolje, v katerega je posameznik vpet, kajti če program ni narejen tako, da ga lahko posameznik izvaja z minimalnim poseganjem v njegov obstoječ življenjski ritem, potem bo uspešnost zelo vprašljiva iz naslova konsistence in učinkov.

You may also like
Posel, ki ga mora hrana opraviti – premišljen pristop k spreminjanju prehranskih navad

Leave a Reply