Home > Poslovno svetovanje > Management > Disciplina in družabnost – Fizična vloga osebnih trenerjev

Disciplina in družabnost – Fizična vloga osebnih trenerjev

Digitalizacija

Svet se spreminja, toda osebni stik še vedno šteje. Družabnost in disciplina sta glavna razloga zato.

Digitalizacija prinaša disrupcijo tako v poslovne kroge, kot v iskanje pravih poti do zdravega in močnega telesa. Nova tehnologija zmanjšuje komunikacijsko razdaljo, odpira dostop do vsebin in rešuje časovne in prostorke izzive, preteklosti.

On-line dostopi do vsebin – on-line prikazi vadb; možnost sodelovanja v virtualnih tečajih, urah; individualni trening načrti poslani preko elektronskih medijev; snemanje vadbe preko senzorjev; zapisi v aplikacijah na internetu; analize vadbenih enot…

Če je temu tako, zakaj potem industrija osebnega trenerstva in fizično vodenih skupinskih vadb še vedno raste in ostaja pomemben pristop v iskanju zdravega in močnega telesa posameznikov, področju, ki brez dvoma postaja pomemben element v razvoju/evoluciji človeške sreče zaradi spremenjenih življenjskih stilov in prehranjevalnih navad preteklosti, ki so nam nakopale nov izziv modernosti.

Razlogov je verjetno toliko kot je posameznikov, ki te razloge generirajo. Če pa vse te razloge poskusimo kategorizirati po nekih skupnih imenovalcih verjetno ne bomo veliko izpustili, če jih vse uvrstimo v dve kategoriji.

Družabnost in disciplina

Družabnost – ljudje smo se razvili v to kar smo, zaradi sposobnosti, da lahko tvorimo kompleksne družbe, ki so sposobne doseganja zahtevnih ciljev. In če nas že to ločuje od ne-človeških organizmov, zakaj potem ne bi to možnost izrabili za izboljšanje samopodobe, včasih na žalost tudi za ceno, da je cilj (najbolj učinkovit pristop do zdravega in močnega telesa) podvržen elementu druženja. Ampak to je tema druge debate.

Disciplina – ne glede na Kantovo vero v moralni imperativ, je element lastne inercije na žalost težko dosegljiv, morda tudi zaradi naših sposobnosti kompleksnega razmišljanja, ki omogoča tehtanje med željo in voljo, med tistim kar dobimo in tistim, kar moramo dati in ljudje smo nagnjeni k temu, da izgubo občutimo bolj kot dobiček. Zato je vložek v vadbo in zdrav način življenje, ocenjen kot prevelika izguba, izguba udobnosti, kot dobitek možnosti, da iz svojega telesa dobiš več.

Razvoj

Če ocenjujemo prihodnost razvoja fizičnega pristopa v osebnem trenerstvu, ga moramo oceniti v luči zgornjih elementov družabnosti in discipline in njune pomembnosti pri odločanju posameznikov za pristop iskanja boljšega sebe. Vlogo znanja (kot storitve, ki jo posameznik pridobi od trenerjev) tokrat namenoma ne poudarjam, saj je dostop do znanja in nenazadnje tudi možnost predajanja znanja preko digitalnega kanala področje, kjer je napredek v digitalni dobi največji.

In ko smo že pri fizičnih vlogah…vloga srednjega nivoja vodstvenih kadrov je verjetno tista, ki bo v dobi umetne inteligence in digitalnih pristopov, doživela spremembe, ko bodo njeni cilji vedno bolj povezani z zgornjima elementoma, katerih zagotavljanje bo pomembno vplivalno na taktično delovanje podjetja. Ampak tudi to je že tema naslednje debate 🙂

Leave a Reply