Home > Digitalizacija > Delloite Digital maturity model – okvir za izdelavo mnenja, kje podjetje je?

Delloite Digital maturity model – okvir za izdelavo mnenja, kje podjetje je?

Digitializacija je ena bolj izrabljenih besed v zadnjih nekaj letih. Marketinško privlačna, daje navdih modernosti. Proces digitalizacije je v razvitih okoljih že v svoji zreli fazi, v nekaterih pa se še prebija. Slovenija je tu nekje v sredini, zavedanje je na visoki ravni, aktivnosti še ne sledijo povsem. Sam vidim digitalizacijo zgolj kot nujno potrebno platformo za izgradnjo modernega poslovnega okolja in verjamem, da bo naslednja faza – takoimenovana datafikacija, ki bo dodano vrednost kreirala z uporabo podatkov, katerih količina in tudi kvaliteta, v določenih primerih, pa dosegata kritično točko uporabnosti ravno z razvojem digitalnih okolij in tudi IoT tehnologij.

Vsak vstop v novo dimenzijo je najbolje začeti z oceno, kje trenutno si. Delloite ponuja en tak model ocene, ki temelji na petih področjih:

  • Stranka
  • Strategija
  • Tehnologija
  • Operacije
  • Organizacija in kultura

Model ni le njihov, razvit je bil s sodelovanjem raznih partnerjev, glavno vlogo so imeli oni in TM Forum, sodelovali pa so še ostali akterji iz industrije.

Model, ki sloni na zgornjih petih poslovnih dimenzijah, kot jih oni imenujejo, le-te razdeli še na 28 pod dimenzij in le te ocenjuje po 179 kriterijih.

Pristop k uvajanju digitalizacije v podjetju naj bi temeljilo na oceni, ki identificira glavna področja fokusa, razhajanja med realnostjo in pričakovanji in pokaže kje naj se potovanje v digitalno okolje začne. Faze razvoja so zamisel digitalnega okolja, implementacija in uporaba.

Dokument:

je lahko uporaben za podjetja, da naredijo prvo oceno sama in morda celo določijo kriterije, ki so bolj prilagojeni njenemu okolju, ter na podlagi te ocene, predvsem pa ciljev, ki si jih določijo, ocenjujejo napredek svoje poti v digitalno realnost.

Kot rečeno, je to seveda šele osnova, da lahko stopijo na pot resnično naprednega poslovnega modela, tistega, temelječega na podatkih.

You may also like
Podjetništvo – prodaja in sposobnost najti zunanjega izvajalca za delo
Ali je to kar imamo res zlato? Kako uvajati prodajne spremembe v digitalnem svetu?
Success personified in the Fourth Industrial Revolution by Deloitte Insights