Home > Digitalizacija > Agilnost kot moderni pristop

Agilni pristop, ki izhaja iz Agilnega manifesta, ki ga je skupina sedemnajstih posameznikov sprejela in ga zapisala v letih 2000 in 2001 na srečanjih v Ameriki, je postal popularen odgovor na hitro se spreminjajoče poslovno okolje. Pristop, ki izhaja predvsem iz razvoja programske opreme in je poskus kreiranja okolja, ki je bolj fleksibilen in nudi boljšo sinhronizacijo strankinih potreb in ponudnikovih kapacitet, je lahko uporaben tudi na drugih področjih poslovanja. Moderni pristop A/B testiranja in kreiranje kredibilnih UX (uporabniških izkušenj), ki sta bolj fleksibilna in bolj pisana na kožo uporabnikom, lahko uporabita veliko elementov agilnega pristopa. Spodaj so zapisane osnovne vrednote in principi agilnega pristopa zapisani v Agilnem manifestu (4 vrednote in 12 principov).

Danes veliko poslovnih izobraževanj agilnega pristopa temelji na tehnikah in orodjih, ki jih podjetja in ekipe lahko uporabijo, da učinkovito izvajajo spodaj zapisane principe – način organiziranosti, način komunikacije, vključevanje vseh posameznikov, samoupravljanje delovanja in uvajanje konstantnih popravkov. Kljub temu, da so vsi principi in vrednote dobra struktura za organizacijo agilnega pristopa, pa vseeno menim, da je predvsem potrebno poskrbeti za kreiranje okolja, ki omogoča fleksibilnost, na način, da so ljudje pripravljeni na negotovost, spremembe in da znajo balansirati med lastnimi kapacitetami in strankinimi potrebami. Prav tako pa je pomembno tudi fleksibilno načrtovanje (del tega se pokriva tudi s pristopom design thinkinga – o katerem več naslednjič). Skratka za vse, ki razmišljajo o prilagoditvah poslovnih struktur in je agilna metodologija eden od modernih pristopov, o katerem razmišljajo, je spodnji okvir dober začetek, toda še bolj pomembno je kreiranje kulture, ki podpira spremembe in vlaganje v restrukturiranje osebnega pristopa zaposlenih do poslovnih izzivov na način, da bodo lažje sprejemali in izvajali spremembe in bodo bolje opremljeni za soočanje z negotovostjo.

Vrednote – načela delovanja:

 • Posamezniki in interakcije pred procesi in orodji
 • Delujoča programska oprema pred vseobsežno dokumentacijo
 • Sodelovanje s stranko pred pogodbenimi pogajanji
 • Odziv na spremembe pred togim sledenjem načrtom

Principi delovanja:

 • Stranka – Naša najvišja prioriteta je zadovoljiti stranko z zgodnjim in nepretrganim izdajanjem vredne programske opreme.
 • Spremembe specifikacij na strankino zahtevo – Sprejemamo spremembe zahtev, celo v poznih fazah razvoja. Agilni procesi vprežejo tovrstne spremembe v prid konkurenčnosti naše stranke.
 • Hitri popravki – Delujočo programsko opremo izdajamo pogosto, znotraj obdobja nekaj tednov, do nekaj mesecev, s preferenco po krajšem časovnem okvirju.
 • Sodelovanje posla in razvijalcev – Poslovneži in razvijalci morajo skozi celoten projekt dnevno sodelovati.
 • Motivacija vključeni posameznikov, management – Projekte gradimo okrog motiviranih posameznikov. Omogočimo jim delovno okolje, nudimo podporo in jim zaupamo, da bodo svoje delo opravili.
 • Osebno sodelovanje – Najboljša in najučinkovitejša metoda posredovanja informacij razvojni ekipi in znotraj ekipe same, je pogovor iz oči v oči.
 • Delovanje – Delujoča programska oprema je primarno merilo napredka.
 • Vzdržnost – Agilni procesi promovirajo trajnostni razvoj. Sponzorji, razvijalci in uporabniki morajo biti zmožni konstantnega tempa za nedoločen čas.
 • Odličnost – Nenehna težnja k tehnični odličnosti in k dobremu načrtovanju izboljša agilnost.
 • Preprostost – Umetnost zmanjševanja količine nepotrebnega dela je bistvena.
 • Samoorganiziranost – Najboljše arhitekture, zahteve in načrti izhajajo iz tistih ekip, ki so samoorganizirane.
 • Konsistenca – V rednih časovnih razdobjih ekipa išče načine, kako postati učinkovitejša ob rednem prilagajanju svojega delovanja.

Podpisniki Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Dave Thomas .

Leave a Reply