Home > Poslovno svetovanje > Področja dela > Operativno prestrukturiranje > Logika človeškega delovanja po Huerta de Soto

Logiko človeškega delovanja lahko razložimo zelo preposto. Človeško delovanje moramo razumeti kot namerno vedenje z namenom doseči določen cilj.

Cilj

Ljudje začnemo delovati, da dosežemo cilje, ki jim pripisujemo določeno vrednost. Ta vrednost je lahko tudi subjektivna, ker je odvisna od tega, koliko si posamezna oseba nekaj želi.

Sredstva

Ko oseba opredeli cilje, ki si jih želi doseči, začne iskati potrebna sredstva, da to naredi. Ključni koncept za opredelitev sredstev je njihova koristnost.

Načrt delovanja

Ko so sredstva določena, oseba določi načrt delovanja, ki ga nato izvaja po svoji volji. Ta načrt je razumska shema korakov, potrebnih za dosego cilja, opredelijo pa se glede na informacije, ki jih oseba ima in ki jih pridobi med izvajanjem načrta.

Prilagoditve

Če med izvajanjem načrta odkrije nove informacije, lahko na njihovi podlagi spremeni in prilagodi svoj načrt.

 

Logika je povzeta po opisu Huerta de Soto: Jesus, Money, Bank Credit and Economic Cycles, citirano v Alex Kaiser: Pot v Propad str. 129

Leave a Reply