Danes je pridobivanje najboljših kadrov bitka, ki poteka na globalnem prostoru. Že res, da slovenska podjetja poskušajo najti najboljše posameznike iz zelo majhnega lokalnega bazena, toda realnost je, da morajo biti vsaj največja lokalna podjetja konkurenčna tudi na globalnem nivoju, ki je že dolgo nazaj, predvsem z napredovanjem tehnologije, ki zagotavljala pretok dela v digitalni obliki, svoj bazen talentov razširil na cel svet in tako bodo tudi slovenska podjetja morala tudi na kadrovskem delu iskati globalne rešitve. Naj si bo to z iskanjem zunanjih izvajalcev ali pa kar z direktno uporabo oddaljenih kadrov. In v svetu, ki specializacijo prenaša tja, kjer je ta najučinkovitejša – proizvodnja na Kitajskem, storitev podpore in razvoja programske opreme v Indiji; se bodo spremenila tudi lokalna razmerja. Če smo včasih lahko računali, da bomo lokalno opravljali neko aktivnosti, ki smo se jo v določenem času naučili in bomo kot tako lahko preživeli večino svoje delovne dobe, je danes čas za tiste, ki se znajo prilagajati in pridobivati poglobljeno znanje na različnih področjih in ga uspešno uporabiti, tam kjer je to potrebno. Velikokrat sem pisal o tem, kako pogrešam jasno opredelitev potrebnih kompetenc iskanih zaposlenih, glede na strateško usmeritev podjetij. V dobi rasti umetne inteligence in razvijanja novih poslovnih modelov, ki bodo znali uporabiti razvoj novih tehnologij, bodo spremembe na področju zahtevanih kadrovskih virov še hitrejše in pogostejše. Nastanek novih potreb po prestrukturiranju kadrovskih virov, zna biti eno večjih tveganj v prehodu podjetij v nove poslovne modele. Gartner je že nekaj časa nazaj opozoril na ta prehod (predvsem na področju razvoja IT kadrov) in predvidel, da bo prihodnost pripadala tako imenovanim “versatilistom”. Kadrom, ki so sposobni pridobiti poglobljeno znanje na različnih področjih in ga interaktivno uporabiti za napredek na projektih, na katerih trenutno delajo.

Na spodnjem blogu si bolj natančno lahko preberete o razlikah med specialisti, generalisti in versatilisti:

https://versatilistperspective.blog/what-is-a-versatilist/

Morda se v naslednjih letih tudi v naših podjetjih pojavi potreba po versatilistih in bom namesto opisanih kompetenc, zasledil le zahtevo…iščemo versatiliste, ki bodo s svojimi izkušnjami in znanjem lahko prinesli dodano vrednost v tranziciji poslovanja, ki ga podjetje potrebuje.

Model motivacije, ki ga tak razvoj nosi, pa prinaša prednosti tako zaposlenim, ki lahko svojo potrebo po dinamičnosti in napredku uresničujejo skozi časovno omejeno delo na določenem področju in redne menjave, obenem pa se še stalno razvijajo z novim znanjem, kot tudi pri zaposlovalcih, saj lahko tako dvignejo nivo potencialnih rešitev, ki jih dobijo, ob fiksnih stroških le enega zaposlenega.

You may also like
Pravi zaposleni za pravo mesto – razmišljanje o drugačnem pristopu k intervjujem za zaposlitev