Home > Kadri > Zakaj so okolje, vsebina in prezentacija tako pomembni?

Zakaj so okolje, vsebina in prezentacija tako pomembni?

Relativnost

Zakaj se toliko virov v poslovanju uporablja za analize stanja, za razumevanje okolja v katerem delujemo, za razumevanje položaja naših zaposlenih, strank in ostalih deležnikov, ki lahko vplivajo na našo poslovno aktivnost. Zakaj je toliko truda vloženega v kreiranje podobe, ki si jo želimo in zakaj so kreativnost, inovativnost in disrupcija tako zahtevni procesi. Relativnost.

Ker smo ljudje relativna bitja. Ker smo se evolucijsko razvili na način, da težko dojemamo absolutne koncepte. In ker kot taki potrebujemo kategorizacije, da lahko definiramo primerljive alternative in si preko njih pojasnimo svet, v katerem delujemo. Zato so naše definicije uspešnosti, pravičnosti, sreče, primernosti in tako dalje večinoma vezane na definiranje v razmerju do nečesa in le redko kot neko absolutno načelo, ki usmerja naše delovanje.

In če sprejmemo to realnost, potem nam je lažje razumeti »neracionalnost« delovanja potrošnikov, prijateljev, sodelavcev, partnerjev, strank in ostalih »drugih«, ki jih srečujemo v življenju, glede na naš pogled na svet. Še več, če to prepoznamo v lastnem delovanju, smo sposobni še bolje razumeti tudi lastni model odločanja.

Kako se kaže relativnost

Ko se torej pogajamo za plačo na eni ali drugi strani, postavljamo merila, ki so vezana na situacije, ki jih poznamo. Ko predlagamo rešitve stranki, moramo razumeti okolje in vsebino, ki je relevantna za stranko in ki ju uporablja za relativno primerjavo. Relativnost je razlog, da se v cenovnem pristopu velikokrat uporablja element popusta, ker vpelje element relativnosti, ki ga stranka razume.

Zato imajo bolani ljudje le eno željo, ostali pa niso nikoli zadovoljni. Zato se v planiranju uporablja reference na preteklost in ne ocena potenciala prihodnosti. Zato kreiranje naprednih elementov umetne inteligence, nikoli ne bo nastalo iz nič, temveč bo vedno grajeno kot izboljšanje nečesa v primerjavi z nečem. Zato bodo uspešne zgodbe, ki jih uporabljamo, vedno tiste, ki bodo svojo relevantnost gradile na nečem kar je poznano in bodo svoje predloge gradile na spremembi ali izboljšavi le-tega in bodo na tak način ponujale dostop do sanj, ki so v bistvu le sanje o tem, kar je poznano in le redko iskanje nečesa popolnoma novega.

Kako do absolutnosti

Ko postanemo boljši v razumevanju relativnosti sveta in ljudi okoli sebe, bomo tudi uspešnejši v delovanju v tem svetu. In ta uspešnost nam lahko omogoči tudi to, da se spustimo v iskanje tistega, čemur rečemo absolutnost naše željene realnosti. In v tem delu se skrivajo neverjetne stvari. Tako, da uspeh pomeni razumeti relativnost in jo uporabljati, toda nikoli ne odnehati v iskanju absolutnosti.

You may also like
Dan Ariely: Predvidljivo nerazumni

Leave a Reply