Kdo je odgovoren za stranke in kaj se je spremenilo

Podjetje mora dobro razumeti dva elementa njegovih poslovnih procesov, če želi izgraditi pravo strukturo za upravljanje odnosov s stranko. In oba elementa se močno spreminjata pod vplivom novih tehnologij. Prvi element je kaj in kje so viri prodajnih priložnosti. Drugi element je upravljanje z uporabniško izkušnjo. Obe glavni področji sestavljajo elementi, ki tvorijo celoten strankin...
Read More

Andrew D. Banasiewicz: Evidence-Based Decision-Making; How to Leverage Available Data and Avoid Cognitive Biases

If reliance on intuition is too ingrained in human nature, then we should focus our efforts on making sure that the informational basis of intuition is sound. While intuition is inherently subjective, it can nonetheless be shaped by objective facts. When we look on organizational choice-making which so often falls short of systematically leveraging the...
Read More

Pristranskosti po Andrew D. Banasiewicz:

Nedoločenost – tendenca, da se izogibamo opcijam, pri katerih zaradi mankajočih informacij ne moremo oceniti verjetnosti. Sidranje – tendenca, da se preveč zanesemo na en del informacije (po navadi prvi, ki ga prejmemo), pri odločanju o nečem. Pozornostni učinek – tendenca naše percepcije, da nanjo vplivajo naše ponavljajoče misli. Pristranskost avtomatičnosti – tendenca, da smo...
Read More

Rob Thomas: The End of Tech Companies

In his article on Medium, Rob Thomas is talking about transition of business models in all industries into models that are not only technologically supported but actually are based on technology. https://medium.com/newco/the-end-of-tech-companies-b093e82d1118?#.b8n8yh176 Data, IoT and software are replacing industrialization as the driving force of productivity and change. There are 4 macro shocks, all occurring at...
Read More

Nassim Nicholas Taleb: Tvegati lastno kožo; Skrite asimetrije v vsakdanjem življenju

Štiri področja, ki jih knjiga obdela so: nedoločenost in zanesljivost znanja (tako praktičnega kot znanstvenega, če se razlikujeta) – zaznavanje blefiranja, simetrijo pri človeških zadevah, torej pri poštenju, pravičnosti, odgovornosti in vzajemnosti, deljenje in prenos informacij, racionalnost in kompleksne sisteme v stvarnem svetu. Ljudje, ki so zagovarjali intervencijo v Iraku in Libiji so intervencionisti. Njihove...
Read More

Kategorizacija naših strank

Včasih je dobro, predno se odločimo za pripravo strategije prodaje za določeno obdobje in si določimo iniciative ter jim pripišemo aktivnosti, da naredimo oceno, kakšen je naš nabor strank. V prodaji je zaradi Pareto principa, ko 20% prinese 80% uspeha, izjemno pomembno, da vemo kam usmeriti svojo energijo. Večina modernih prodajno podpornih orodij se razvija...
Read More

Kako se lotiti poti v prihodnost

V času, ko se pojavlja nešteto teorij o poslovnih modelih, poslovnih praksah, praksah vodenja, razvojnih praksah, organiziranju poslovnih procesov, prodajnih pristopih, upravljanju z ljudmi in ostalimi viri, se je morda dobro vrniti nazaj k osnovam in jih pogledati v luči razvoja tako novih tehnologij, kot z njimi povezanih poslovnih modelov. Vsak podjetje mora, predno se...
Read More

Thomas W. Malone: Superminds; The Surprising Power of People and Computers Thinking Together

Like individual plants and animals, superminds can be categorized into species: Hierarchies – where people with authority make decisions others are required to follow. Democracies – where decisions are made by voting. Markets – where decisions are made by mutual agreement among trading partner. Communities – where decisions are made by informal consensus or shared...
Read More

Kaizen

Kolesarsko moštvo Sky, današnji Ineos, svojo prevlado v kolesarskem svetu, temelji na pristopu “malih izboljšav”, ki jim v celoti, ko jih sešteješ, prinesejo velike zmage. Pristop, ki ga zagovarja direktor moštva in kreator vzpona angleškega kolesarstva Dave Brailsford, je pristop, ki ima svoje prednosti, tako v življenjskem pristopu kot v poslovanju. Tako v privatnem življenju...
Read More

Caroline Carruthers, Peter Jackson: Data-driven business transformation; How to disrupt, innovate and stay ahead of the competition

Data is your base component. The building block on which the rest of your information and insight stands. We still don’t know how to use data properly. We use it only for indicating past performance through management reports, scorecards and dashboards. There is a difference between data-driven and data-enables organization. Data-drive organization is the one...
Read More

Ming Zeng: Smart Business; What Alibaba’s success reveals about the future of strategy

E-commerce is just commerce, connecting and empowering people all over the world. Alibaba is what you get if you take every function associated with retail and coordinate them online into a sprawling, data-driven network of sellers, marketers, service providers, logistic companies and manufactures. Alibaba uses technology to harness and coordinate the efforts of thousands of...
Read More

Zakaj se bojimo umetne intelligence? Ko informacije izrinejo zgodbo. Je svet pripravljen na resnico podatkov?

Večina pogovorov o uvajanju novih tehnologij v poslovanje, se vrti okoli potrebe po spremembi poslovnih kultur v podjetjih. Večina člankov in predavanj govori o tem. Ko govorimo o transformaciji poslovanja, na podlagi uporabe novih tehnologij, kot so digitalne prakse, umetna inteligenca, avtomatizacija aktivnosti, IoT in ostalih, se večina aktivnih udeležencev teh procesov zaveda, da se...
Read More

SAP – ov pogled na poslovne modele prihodnosti v telekomunikacijah

SAP – nemški ponudnik programske opreme, v svojih beli knjigi o telekomunikacijah: https://www.sap.com/documents/2016/03/121d80d0-627c-0010-82c7-eda71af511fa.html definira potrebno transformacijo telekomov, če bodo le-ti želeli ostati relevantni igralci v digitalni dobi. Ker Slovenija s svojim zelo fragmentiranim telekomunikacijskim trgom, z vsakim dnem bolj zaostaja za tem razvojem in ker glavni igralec na tem trgu, slovenski Telekom, namesto, da bi...
Read More

Moderni skrbnik stranke

Kako uspeti kot skrbnik stranke v spreminjajočem se okolju? Digitalizacija in aplikacija naprednih tehnologij, sta prinesli v življenje skrbnika stranke razdiralno moč dostopnosti informacij in avtomatizacijo strankinih aktivnosti. Ta dva moderna tokova prinašata napad na tradicionalni prodajni pristop, saj zmanjšujeta njegovo vlogo prinašalca informacij (morda celo znanja) in operativca, ki poskrbi za nemoteno poslovanje stranke...
Read More

Ali je to kar imamo res zlato? Kako uvajati prodajne spremembe v digitalnem svetu?

Naslov izhaja iz pesmi Jamesa Blunta: Stay The Night, ki pravi, če je to vse kar imamo, potem je to kar imamo zlato. Napev mi je velikokrat igral v glavi, ko smo z ekipo uvajali spremembe in naleteli na organizacijske in kulturne ovire. Petra Wagner skozi svoja razmišljanja: https://www.linkedin.com/in/petra-wagner-0b45254/detail/recent-activity/posts/ že nekaj časa, poskuša vpeljati, v...
Read More

Razvoj strojnega učenja v ikonografiki PWC-ja

PWC je pripravil zelo nazorno in enostavno ikonografiko razvoja strojnega učenja skozi zgodovinske faze in gleda na priljubljenost določenih metod, ki so prevladovale v različnih obdobjih. Ikonografika PWC-ja: https://principus.si/wp-content/uploads/2019/10/PwC_Next-in-Tech_Infographic_Machine-learning-evolution_2017.pdf

Nicolaj Siggelkow, Christian Terwiesch: Connected strategy, Building Continuous Customer Relationship for Competitive Advantage

The key innovation of connected strategies lies in their revamping of a firm’s business model. At a time when a mobility platform is valued more than some if the biggest car companies in the world, increase in connectivity can often be seen more as a threat than an opportunity. Traditional interactions start when customer realize...
Read More

Osebna odgovornost – ključni parameter uspešnosti v prihodnosti

Tehnologija bo spremenila naše življenje. Ne glede na to ali ste tehno-optimist ali pesimist, bo do te spremembe prišlo. Digitalizacija, izboljšana povezljivost vsega in vseh, avtomatizacija in konstatno povečevanje zmogljivosti tehnologije, prinašajo nove poslovne modele, nove modele izpolnjevanja vsakodnevnih potreb in preko vstopa tehnologije v privatno sfero tudi nove modele človeške interakcije. Toda, kaj to...
Read More

F.S. Michaels: Monokultura; Kako je ekonomska logika preglasila vse drugo

Zgodovina našega mišljenja in ravnanja je večinoma zgodovina dominantnih idej. Vsaj tako jo vidi Isaiah Berlin. Prevladujoči vzorec v neki kulturi je njena vodilna zgodba. Kadar smo znotraj take vodilne zgodbe v svojem času, smo nagnjeni k temu, da sprejemamo njeno definicijo resničnosti. To je moč monokulture. Pred sedemnajstim stoletjem je bila vodilna ideja religija,...
Read More

Dr. Mark Powell & Jonathan Gifford: Machiavellian Intelligence; How to survive and rise in the modern corporation

Many successful professionals with good leadership skills fail to maximize their career potential because of a number of instinctive good habits – things that make them highly effective executives, well-liked and respected by their colleagues, but which are not best designed to progress their careers to the next level. Corporations were created to be legal...
Read More

IoT, AI and blockchain by Oracle

IoT is like your nervous system, sensing the world by collecting and transmitting data via billions of connected devices around the world. AI is like your brain, analyzing all of that data and using it to think and make decisions, or perform actions that only humans could previously carry out. And blockchain is like your...
Read More

Sposobnost zastavljanja pravih vprašanj

V dobi hitrega razvoja novih tehnologij, se spreminjajo tudi poslovni koncepti in iskane kompetence pri zaposlenih. No vsaj morale bi se. Razvoj novih tehnologij, ki imajo največji vpliv na spremembo poslovanja, lahko v grobo razdelimo na tri glavne tokove: ·       digitalizacijo, ·       avtomatizacijo podprto s tehnologijo in ·       uporabo naprednih tehnologij s poudarkom na umetni inteligenci. Če sta...
Read More

Charles Towers-Clark: The W.E.I.R.D. CEO, How to lead in a world dominated by Artificial Intelligence

Professionally, there are four reasons for changing our approach to work: technology, business, social issues and education. Technology is changing faster than ever before. Changes in technology is moving into non-manual jobs with AI and so more creative jobs will be needed. Business challenges like hierarchies, communication and scalability will require fundamental not only incremental...
Read More

Asilomar Principles – 2017

23 principles that were created at conference in Asilomar. Picture of conference participant is from Future of Life Institute web page. Research Issues 1) Research Goal: The goal of AI research should be to create not undirected intelligence, but beneficial intelligence. 2) Research Funding: Investments in AI should be accompanied by funding for research on...
Read More

Dan Ariely: Predvidljivo nerazumni

Harvardski ekonomist Al Roth je izjavil: »V teoriji ni razlike med prakso in teorijo, v praksi pa je velika.« V standardni ekonomski teoriji velja načelo, da so ljudje racionalni igralci in da se stvari v ekonomiji odvijajo po načelu racionalnosti in razumnosti. To ne pomeni, da vsi znamo nagonsko uporabljati teorijo iger za izdelavo zapletenih...
Read More

Versatilist

Danes je pridobivanje najboljših kadrov bitka, ki poteka na globalnem prostoru. Že res, da slovenska podjetja poskušajo najti najboljše posameznike iz zelo majhnega lokalnega bazena, toda realnost je, da morajo biti vsaj največja lokalna podjetja konkurenčna tudi na globalnem nivoju, ki je že dolgo nazaj, predvsem z napredovanjem tehnologije, ki zagotavljala pretok dela v digitalni...
Read More

Eamonn Butler: Zgoščeno Bogastvo narodov in neverjetno zgoščena Teorija moralnih občutij

Avtor poskuša klasično delo Adama Smitha Bogastvo narodov povzeti v kratki obliki, saj ve, da v današnjem času, ki zahteva učinkovitost, povzetki lahko imajo svojo vrednost. Povzetki pa nosijo seveda tveganje “napačne interpretacije”. Toda glavne ideje Adama Smitha so bile povzete že tolikokrat, da obstaja malo morje interpretacije, pravih in napačnih. Za skok v misel...
Read More

Paul Halpern: The Quantum Labyrinth, How Richard Feynman and John Wheeler revolutionized Time and Reality

Issue of quantum measurement is tricky. Observer in quantum mechanics can have all the relevant data about particle, like in classical mechanics, but instead must consider an entity called “wave function”, which contains all data about particle’s quantum state. Wave function consist both continuous evolution via Schrodinger wave equation and discrete “collapse” when observer takes...
Read More

Pravi zaposleni za pravo mesto – razmišljanje o drugačnem pristopu k intervjujem za zaposlitev

Ko sem prebiral poročilo projekta Life Skills for Europe, Poročilo LSE ki poskuša strukturirano podati elemente, ki vplivajo na človekovo uspešnost in jih postaviti v kontekst modernega razvoja družbe, sem začel razmišljati o zastarelosti pristopa k zaposlovanju, ki sem ga bil deležen na obeh straneh kot delodajalec in ko delojemalec. Intervjuji in pristopi, ki se...
Read More

Zakaj Amazon ne bi uspel v Sloveniji? Zaenkrat.

Ko prebiram knjigo avtoric Natalie Berg in Miya Knights o razvoju Amazona in njegovi strategiji uporabe tehnologije za prodor in distrupcijo v različne industrije in trgovske kategorije, si ne morem pomagati, da me prebiranje, ne bi spomnilo na slovensko zgodbo, katere del sem bil, v času, ko se je dezintegrirala, po mojem mnenju, do takrat...
Read More

Charles Duhigg: Pametnejši, hitrejši, boljši; Skrivnost učinkovitosti pri delu in v vsakdanjem življenju

Produktivnost je cilj mnogih. Avtor skozi delo odkriva nekaj temeljnih zamisli, ki so pomembne pri izboljševanju učinkovitosti. Motivacija izhaja iz občutka, da imamo nadzor. Pomemben je pravilen način postavljanja ciljev. Prav tako je pomembno, da se odločamo na podlagi zavedanja o več možnih prihodnostih namesto, da smo obsedeni s tem, kar upamo, da se bo...
Read More

Nekaj osnov o strojnem učenju

Strojno učenje temelji na: Podatkih – ti so lahko zbrani ročno ali avtomatsko. Funkcijah (značilnosti) – tudi parametri ali spremenljivke. Če imamo podatke v bazi, potem je določitev parametrov lahka, to so oznake stolpcev. Če pa imamo slike, ne moremo določiti vsak pixel za funkcijo. Algoritmih – metode za reševanje problemov. Metoda reševanja odloča o...
Read More