Home > Poslovno svetovanje > Področja dela > IT > Informacijska tehnologija

 

Glavni izziv pri uporabi informacijske tehnologije v podjetjih je trenutno povezava med poslovnimi cilji in procesi in podporo, ki jo le tem nudi informacijska tehnologija. Poslovni uporabniki niso vešči v jasnem definiranju podpore, ki jo potrebujejo, tudi iz naslova premale ozaveščenosti, kaj vse pravzaprav informacijska tehnologija ponuja. Na drugi strani pa skbniki IT-ja v podjetju v večini primerov uporabo informacijske tehnologije ne gradijo iz poslovnih potreb, temveč iz njihovih preferenc, znanja in predvsem okolja, v katerem se počutijo udobno.

 

Leave a Reply